Jeugd Leercentrum Windkracht

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Buitenklingen 39
2554 BT Den Haag
T 070 447 04 11
E JLC.windkracht@middin.nl

Adres
Buitenklingen 39
2554 BT Den Haag
T 070 447 04 11
E JLC.windkracht@middin.nl
Aan wie
Jeugd
Type beperking
VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Afwisselend programma op niveau cliënt
  • Leeftijd 10 tot 23 jaar
  • Openeningstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 – 16.00 uur
  • We werken met Triple- C methodiek
In Kijkduin ligt de locatie Jeugd Leercentrum Windkracht, een locatie voor jongeren tussen 10 en23 jaar met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en een specifieke zorgvraag. Bij Jeugd Leercentrum Windkracht zijn we gericht op structuur, ontwikkeling, participatie en het voorbereiden op een volwassen werk locatie. Naast een groepsprogramma heeft elke cliënt een individueel programma waarin gewerkt wordt aan persoonlijke doelen. De doelen worden afgestemd met ouders/verzorgers, begeleiders en de orthopedagoog.

Aanbod

Bij Jeugd Leercentrum Windkracht helpen we de kinderen verder in hun ontwikkeling op het gebied van schoolse vaardigheden, participeren en sport en bewegen. We stimuleren de jongeren in hun zelfredzaamheid, leren vaardigheden aan om huishoudelijke taken te doen en wordt er een start gemaakt met industrieel werk en andere werk-gerelateerde werkzaamheden.

De groepen worden onderverdeeld in leeftijden en daarnaast wordt er gekeken naar het niveau van de jongere. We hebben groepen voor jongeren van 10 tot 14 jaar, 15 tot 18 jaar en 18 tot 23 jaar. Bij de jongere groep staan de schoolse vaardigheden centraal en bij de oudere groepen richten we ons meer op de voorbereiding naar een volwassen werklocatie en zijn er mogelijkheden om stage te lopen op verschillende werklocaties.

Er wordt bij alle jongeren nadrukkelijk gekeken naar wat zijn of haar mogelijkheden en behoeften zijn. Activiteiten kunnen individueel, maar ook in groepsverband aangeboden worden. In ieder geval wordt er gestreefd naar een afwisselend dagprogramma, waarin plaats is voor ontspanning, beweging en waarin bovendien gewerkt wordt aan persoonlijke ontwikkeling binnen een gestructureerde en veilige omgeving. We doen zowel binnen- als buitenactiviteiten.

Locatie

Het Jeugd Leercentrum is het gehele jaar open van maandag t/m vrijdag, met uitzondering van feest- en trainingsdagen. Ook kinderen die in de vakantieperiode een plek zoeken zijn van harte welkom op de locatie. We zijn gevestigd op een terrein waar ook cliënten van Middin wonen en een (volwassen)participatiecentrum aanwezig is. Op het terrein is een boerderij, speeltuin, (belevingsgerichte)snoezel, zwembad en gymzaal aanwezig, waar we tijdens activiteiten gebruik van kunnen maken. Tijdens pauze momenten kunnen de kinderen gebruik maken van een trampoline, skelters en fietsen. Verder zijn we in de wijk zichtbaar en participeren wij graag mee.

Binnen een gestructureerde en veilige omgeving helpen we de kinderen om zich verder te ontwikkelen.
gymzaal

Begeleiding

Op de locatie werken de begeleiders, zorgmanager, orthopedagoog, arts, fysiotherapeut, ergotherapeut en de logopediste nauw met elkaar samen. Er wordt continu gezocht naar een optimaal klimaat voor de jongeren. Bovendien is er een sportdocent in huis die binnen het programma zorgt voor voldoende mogelijkheden om te bewegen, onder andere door het geven van: judo, gym en zwemmen.

We bieden stageplekken aan voor leerlingen van verschillende scholen en werken samen met vrijwilligers. Alle stagiaires en vrijwilligers moeten voordat ze kunnen starten op de locatie een verklaring omtrent gedrag (VOG) aanleveren. Bovendien wordt iedereen intensief en zorgvuldig begeleid door de medewerkers en kunnen ze deel nemen aan verschillende manieren van deskundigheidsbevordering.

groepsfoto

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.

Jeugdwet

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je zorg aan huis nodig hebt, wordt betaald via de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de Jeugdwet. De Jeugdwet is er voor ouders die hulp nodig hebben bij de verzorging en/of opvoeding van hun kinderen. Je kunt bij de gemeente terecht voor het aanvragen van financiering van deze zorg, bijvoorbeeld voor Den Haag en Rotterdam.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Bij een persoonsgebonden budget (pgb):

  • regel je zelf je zorg;
  • huur je met dat budget je eigen zorgverleners in;
  • bepaal je zelf waar, wanneer en hoe je geholpen wordt;
  • koop je zelf voorzieningen in zoals een rolstoel;
  • kies je voor eigen regie.

Met een pgb leid je je eigen leven, ondanks je chronische ziekte of beperking

Een pgb geeft meer vrijheid dan zorg in natura (ZIN), maar je moet ook veel regelen.

Jeugd leercentrum Windkracht heeft bij het uitvoeren van PGB zorg een samenwerking met Levin.