Jobcoach per locatie zorgt voor focus op passend werk voor cliënt met een LVB

Delen op social media

Ed van der Meulen, jobcoach bij Middin, begeleidt cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) naar een werk- of leerwerkplek. ’Ik kijk graag naar wat ze wel kunnen en niet naar wat ze niet kunnen. Wat ze wél kunnen, probeer ik te versterken.’

Meer weten over LifeWise

Hét methodisch kader voor de begeleiding van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) met bijkomende complexe problematiek.

Ed vertelt dat op tijd komen op een afspraak voor mensen met een LVB vaak al een hele stap is. ‘Als jobcoach heb je een lange adem nodig. Want het gaat met kleine stapjes.’ Hij is voor zowel de cliënt als een mogelijke werkgever het aanspreekpunt voor begeleiding en vragen tijdens werk. ‘Mensen met een LVB en bijkomende complexe problemen zoals verslaving, schulden of detentie hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Middin wil dat deze mensen de kans krijgen om zoveel mogelijk mee te doen in de samenleving. We begeleiden onze clienten volgens LifeWise, het door onszelf ontwikkelde methodisch kader. Een zinvolle daginvulling, zoals werk, is daarin een belangrijk onderdeel, omdat het zorgt voor zingeving, structuur en dagritme.’

Een vaste jobcoach per woonlocatie voor mensen met een LVB

Per 1 januari van dit jaar hebben alle teams van woonlocaties voor mensen met een LVB een vaste jobcoach. De jobcoach bekijkt in overleg met de begeleiders en de gedragsdeskundige wat een cliënt aan kan. Hij gaat in gesprek met de cliënt en kijkt wat er nodig is om hem aan werk of een opleiding te helpen, bijvoorbeeld het aanleren van een dagritme. Vervolgens onderzoekt hij samen met werkgevers de mogelijkheden voor een (on)betaalde baan.  

Ik kijk graag naar wat mensen met een beperking wél kunnen. Dat probeer ik te versterken.

Ed is verbonden aan een aantal locaties in de regio Haaglanden. Hij vertelt: ‘Voorheen lag het begeleiden naar werk grotendeels bij de begeleiders zelf. Die kwamen er door hun taken vaak onvoldoende aan toe. Daardoor was er te weinig focus op het vinden van passend werk of een zinvolle daginvulling. Nu wonen en werken met elkaar is verbonden, heeft dat voordelen voor de cliënt. Een van die voordelen is dat ze een vast aanspreekpunt over werk hebben. Begeleiders zoeken mij nu ook meer op als zij zien dat een cliënt richting werk kan bewegen. Het staat meer op hun netvlies.’

Keek op de Week

Goede afstemming tussen de begeleiders, de gedragsdeskundige en de jobcoach helpt in de begeleiding van cliënten naar werk en leren. Ed sluit daarom aan bij de ‘Keek op de Week’. Bij deze weekstart – samen met de begeleider niveau 5, gedragsdeskundige en zorgmanager op de woonlocatie - blijft hij op de hoogte van de ontwikkelingen van elke cliënt. Met elkaar stemmen ze af welke acties ze oppakken. ‘Als een cliënt bijvoorbeeld behandeling krijgt dan kan het thema ‘werk’ er op dat moment niet meer bij.’

Zichtbaar voor cliënten en begeleiders

Ed probeert zoveel mogelijk op de locatie zichtbaar te zijn. Maar hij zoekt ook cliënten op om ze te helpen bij hun zoektocht naar werk. Soms merkt hij dat cliënten dat niet altijd prettig vinden. ‘Ik had een afspraak met een cliënt om haar te helpen met haar CV en sollicitatiebrief. Omdat er veel ‘no-show’ is bij de doelgroep van deze woonlocatie,  had ik haar van te voren een berichtje gestuurd om haar te helpen herinneren. De cliënte reageerde boos: ’Ik wil het er nu niet over hebben.’ Die keer lukt een gesprekje dan niet, maar de volgende week probeer ik het gewoon weer.’

LifeWise

Het streven naar een betekenisvolle daginvulling, zoals werk, opleiding of een andere vorm, is een belangrijk onderdeel van LifeWise, dat Middin samen met Cordaan heeft ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het Amsterdam UMC doet nu - in opdracht van Middin en Cordaan en met subsidie van het Zorgondersteuningsfonds (ZOF) - aanvullend onderzoek naar de begeleiding van clienten met LVB+ naar werk: JobWise. Centraal staat de vraag hoe de werkwijze van de jobcoaches en werkbegeleiders bij Middin en Cordaan wordt ervaren door de verschillende betrokkenen (jobcoaches, cliënten, woonbegeleiders, werkbegeleiders, werkgevers, UWV/gemeenten).

Steeds opnieuw proberen

Sommige clienten met een LVB laten sociaal onaangepast gedrag zien. Dat maakt het krijgen en vooral houden van werk vaak lastig. Het komt voor dat ze denken bij mij een bonnetje te halen voor werk. Ik moet dan uitleggen dat ik niet met een bonnetje werk kan regelen, maar dat ik wel hulp kan bieden’, licht Ed toe. Hij geeft het voorbeeld van een cliënt die wel een baan wilde, maar pas om 11.00 uur wilde beginnen. Ed legt dan uit: ’Zo’n baan wil ik ook wel, maar de wereld begint niet om 11 uur.’

Ed heeft helaas ook voorbeelden dat het niet lukt om een cliënt aan het werk te krijgen. ’Ik heb jammer genoeg ook voorbeelden dat het niet lukt. Ik gebruik nooit het woord ‘mislukt’ maar liever ‘het is nog niet gelukt’. Je moet altijd kijken naar wat er nog wel kan. Als je niet tegen tegenslag kunt, dan moet je dit werk niet doen. Persoonlijk krijg ik energie van steeds opnieuw beginnen.’

Durf op een werkgever af te stappen

Tot slot benadrukt Ed dat je als jobcoach lef moet hebben om op een werkgever af te stappen en te vragen wat de mogelijkheden zijn. ‘Sommige werkgevers blijken er dan toch voor open te staan als zij horen welke regelingen er zijn die het (financieel) aantrekkelijk maken om iemand met een beperking in dienst te nemen. Ik ben in het begin gewoon op de fiets gestapt en heb gekeken welke bedrijven er in de buurt van een locatie zitten.  Zo kwam ik in contact met de manager Facilities van de Bibliotheek in Rijswijk. Samen bespraken we de mogelijkheden en dat leverde zomaar twee vacatures voor vrijwilligerswerk op. En daar doe ik het voor.’