Kinderdagcentrum De Witte Vogel

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Melis Stokelaan 1189
2541 GA Den Haag
T 06 145 67 859
E wittevogel@middin.nl

Adres
Melis Stokelaan 1189
2541 GA Den Haag
T 06 145 67 859
E wittevogel@middin.nl
Aan wie
Jeugd
Type beperking
NAH, VG, LG en EMB

Locatie kenmerken

  • Voor kinderen tot 5 jaar met een meervoudige beperking

  • Vast begeleidingsteam met begeleiders en therapeuten

  • Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op allerlei gebieden
In het gloednieuwe Tyltylcentrum De Witte Vogel is Kindercentrum De Witte Vogel van Middin gevestigd. Het KDC biedt drie groepen dagopvang met interdisciplinaire paramedische zorg en ondersteuning bij de ontwikkeling. Speciaal voor jonge kinderen met een meervoudige beperking in de leeftijd tot vijf jaar. Na de 'kleutertijd' stromen de kinderen vaak door naar (speciaal) basisonderwijs, dit kan binnen hetzelfde gebouw waar het kindercentrum is gevestigd, maar ook op andere locaties.

Zorg in een liefdevolle omgeving

Bij het kindercentrum De Witte Vogel ligt de nadruk op de mogelijkheden, en niet op de beperkingen. Jonge kinderen met een (meervoudige) beperking krijgen er alle interdisciplinaire zorg die nodig is, in een liefdevolle omgeving. Zo kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

Spelenderwijs ontwikkelen op allerlei gebieden

Kinderdagcentrum De Witte Vogel, biedt dagopvang voor kinderen tot vijf jaar met een meervoudige bepwerking en veelal een therapiebehoefte. Het KDC is onderdeel van het gelijknamige Tyltylcentrum. Dit centrum heeft heeft mogelijkheden voor speciaal onderwijs, logeeropvang en buitenschoolseopvang.

 

KDC De Witte Vogel

Vaste gezichten

De kinderen zijn verdeeld over drie groepen van zes tot zeven kinderen per dag. Bij de indeling van de groepen wordt gekeken naar leeromgeving, tempo en ontwikkeling.

De kinderen krijgen begeleiding van een vast team met begeleiders, een fysio- therapeut, een ergotherapeut en een logopedist. Het team wordt ondersteund door een revalidatiearts en orthopeda- goog. Samen met de ouders maakt het groepsteam één handelingsplan voor het kind.

 

witte vogel

Ontwikkeling

KDC De Witte Vogel biedt kinderen een omgeving waar ze zich prettig voelen. Ze kunnen zich spelenderwijs ontwikkelen op gebieden zoals: communicatie, zelfred- zaamheid, motoriek en op sociaal- emotioneel vlak. Het dagprogramma biedt naast verzorging en rust, activiteiten als snoezelen, voorlezen, muziek en knutselen. De therapieën worden meestal in de groep gegeven.

Contacten met ouders

De nadruk ligt op samenwerking: ouders spelen een zeer belangrijke rol bij de begeleiding en behandeling van het kind. Voor hen zijn er ouderbijeenkomsten en verschillende contactmomenten in het jaar. Ouders zijn altijd welkom en kunnen met al hun vragen over indicaties of allerlei praktische zaken terecht bij het multi- disciplinaire team of bij de maatschappelijk werker. In het vijfde levensjaar wordt gekeken naar een vervolgsstap, dit kan doorstroming zijn naar speciaal onderwijs binnen het Tyltylcentrum of naar alternatieven daarbuiten.

Het gebouw van de locatie

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.