Kinderdagcentrum De Witte Vogel

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Melis Stokelaan 1189
2541 GA Den Haag
T 06 145 67 859
E wittevogel@middin.nl

Adres
Melis Stokelaan 1189
2541 GA Den Haag
T 06 145 67 859
E wittevogel@middin.nl
Aan wie
Jeugd
Type beperking
NAH, VG, LG en EMB

Kenmerken

  • Voor kinderen tot 5 jaar
    met een meervoudige beperking of ontwikkelingsachterstand
  • Vast begeleidingsteam met begeleiders en therapeuten
In het Tyltylcentrum De Witte Vogel is Kindercentrum De Witte Vogel van Middin gevestigd. Het KDC biedt drie groepen dagopvang met interdisciplinaire paramedische zorg en ondersteuning bij de ontwikkeling. Na de 'peutertijd' stromen de kinderen vaak door naar (speciaal) basisonderwijs of een KDC voor kinderen met een meervoudige beperking. Dit kan binnen hetzelfde gebouw, maar ook op andere locaties. Wij werken intensief samen met onze 'buren' van Basalt Revalidatie.

Zorg in een liefdevolle omgeving

Kinderdagcentrum De Witte Vogel, biedt dagopvang voor kinderen tot vijf jaar met een meervoudige beperking en veelal een therapiebehoefte. Het KDC is onderdeel van het gelijknamige Tyltylcentrum. Dit centrum heeft mogelijkheden voor speciaal onderwijs en buitenschoolseopvang.

Spelenderwijs ontwikkelen op allerlei gebieden
KDC De Witte Vogel

Vaste gezichten

De kinderen zijn verdeeld over drie groepen. In die groepen komen ongeveer zeven kinderen per dag. Bij de indeling van de groepen wordt gekeken naar leeromgeving, tempo en ontwikkeling.
De kinderen krijgen begeleiding van een vast team met begeleiders, een fysiotherapeut, een ergotherapeut en een logopedist. Het team wordt ondersteund door een revalidatiearts, orthopedagoog en maatschappelijk werkers. Samen met de ouders maakt het groepsteam één handelingsplan voor het kind.

 

witte vogel

Ontwikkeling

KDC De Witte Vogel biedt kinderen een omgeving waar ze zich prettig voelen. Ze kunnen zich spelenderwijs ontwikkelen op gebieden zoals: communicatie, zelfredzaamheid, motoriek en op sociaal emotioneel vlak. Het dagprogramma biedt naast verzorging en rust, activiteiten als snoezelen, spel, voorlezen, muziek en knutselen. De therapieën zijn opgenomen in het dagprogramma.

Contacten met ouders

De nadruk ligt op samenwerking: ouders spelen een zeer belangrijke rol bij de begeleiding en behandeling van het kind. Voor hen zijn er ouderbijeenkomsten en verschillende contactmomenten in het jaar. Ouders zijn altijd welkom en kunnen met al hun vragen over indicaties of allerlei praktische zaken terecht bij het multidisciplinaire team of bij de maatschappelijk werkers. Aan het eind van de peuterperiode wordt gekeken naar een vervolgsstap, dit kan doorstroming zijn naar speciaal onderwijs binnen het Tyltylcentrum of naar alternatieven daarbuiten.

Het gebouw van de locatie