Kinderdiensten- centrum Jip en Janneke

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Paulus Potterstraat 209
2526 ST Den Haag
T 070 445 19 61
E jipenjanneke@middin.nl

Adres
Paulus Potterstraat 209
2526 ST Den Haag
T 070 445 19 61
E jipenjanneke@middin.nl
Aan wie
Jeugd
Type beperking
NAH, VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Voor kinderen tot zeven jaar met een tijdelijke of blijvende ontwikkelings- achterstand op een of meerdere gebieden

  • Kinderen kunnen zich in hun eigen tempo en spelenderwijs ontwikkelen

  • Ontwikkeling aan de hand van een begeleidingsplan
Kinderdienstencentrum Jip en Janneke biedt plaats aan kinderen met een tijdelijke of blijvende ontwikkelingsachterstand in de leeftijd tot zeven jaar. De vijftig kinderen zijn verdeeld over zes groepen, elke groep heeft een eigen leeromgeving waar het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Aanleren kennis en vaardigheden

Ontwikkelen kan op vele manieren. Vanuit een veilige, vertrouwde en positieve leeromgeving worden kinderen op een speelse wijze, methodisch gestimuleerd in hun ontwikkeling. Elk kind is uniek en daarom is er bij Jip en Janneke ruimte om zich op een eigen tempo te ontwikkelen. Er is veel contact tussen ouders en begeleiding en ouders onderling. Dit om de ontwikkeling van hun kind op elkaar af te stemmen en de successen te delen. Begeleiders bouwen een ondersteunende, hechte band op met ouders.

Het creëren van een optimale leeromgeving staat centraal

Kinderdienstencentrum Jip en Janneke ligt aan de rand van het Haagse Centrum. In onze zes groepen staat de optimale ontwikkeling van het kind centraal. Elke groep heeft een kleur: paars, blauw, groen, oranje, rood en geel. In iedere groep wordt een vaste structuur geboden. Onderling zijn er wat accentverschillen. De ene groep kenmerkt zich door een prikkelarme omgeving, de andere groep richt zich meer op de sensitieve beleving van kinderen om vandaar uit te kunnen leren. Bijna alle kinderen stromen door naar een vorm van onderwijs. De ontwikkeling van de kinderen wordt nauwkeurig gevolgd door een orthopedagoog, een logopedist en een fysiotherapeut.

Methodieken

Wij werken met methodieken. Dit houdt in dat de begeleiders heel bewust en stapsgewijs aan de ontwikkeling van een kind werken en hiervoor een begeleidingsplan gebruiken. In het plan worden doelen vastgelegd. Tijdens de besprekingen kunnen de doelen in overleg met ouders aangepast worden. Als iets goed gaat, gaan de begeleiders daarmee verder. Als een doel niet aansluit, wordt een stapje teruggedaan. De mogelijkheden van elk kind blijft te allen tijde centraal staan.

Buiten

Gezinsbegeleiding

In het kinderdienstencentrum werken wij nauw samen met gezinsbegeleiding. De hulpvraag van de ouders is hierbij het uitgangspunt, er wordt met u meegedacht wat vanuit de thuissituatie nodig is. Tijdens gesprekken en oefeningen kunnen wijpraktische adviezen geven over de zorg en opvoeding. We bieden hulp aan om zo samen met de ouders te kunnen optrekken en te kunnen afstemmen onder welke voorwaarden hun kinderen het best te stimuleren zijn. De gezinsbegeleider is er voor u en uw gezin.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.