Kinderen, jongeren en gezinnen

Middin is er voor alle kinderen en jongeren met een beperking. En voor ouders of situaties waarbij het opvoeden niet vanzelf gaat. Middin werkt altijd vanuit de gedachte: “zo tijdig mogelijk, zo licht mogelijk, zo nabij mogelijk en zo kort mogelijk”. De ondersteuning bij Middin voor kinderen en jongeren is gericht op drie pijlers: ‘veilig en zo gezond mogelijk opgroeien’, ‘talent ontplooien’ en ‘de basis op orde’. Bij ouders richten we ons op het versterken van de draagkracht, de opvoedvaardigheden en hebben we oog voor verantwoord ouderschap.

Diagnostiek en behandeling

Onze begeleiders hebben, naast de kennis van jeugd en opvoeden, speciale deskundigheid op het gebied van verschillende indicaties en problematiek.

  1. Diagnostiek en behandeling

Heb je een vraag?

Neem contact op met Klantcontact Contact

Alles nog even nalezen?

Bekijk alle mogelijkheden in de folder Download