Klachten

Niet tevreden? Maak het bespreekbaar

 

Als je niet tevreden bent, is dat voor jou, maar ook voor je ouder, familie of verwanten vervelend. Wij vinden het belangrijk dat de oorzaak van je ontevredenheid verdwijnt. Daarom vragen wij je eventuele klachten snel te melden. Zo kan deze vlot worden opgelost.

Een goed gesprek

Het beste kun je de klacht met direct betrokkene en eventueel de leidinggevende bespreken. Een goed gesprek kan vaak al veel verhelderen. Door samen verwachtingen uit te spreken, kunnen we goede afspraken maken.

Wil je niet met ons in gesprek, dan kun je je klacht bespreken met de (cliënt)vertrouwenspersoon, of een bemiddelaar aanvragen bij je zorgmanager of de cliëntvertrouwenspersoon. Je kunt de klacht ook laten onderzoeken door de klachtencommissie.

Cliëntvertrouwenspersoon

Wil je ondersteuning bij het bespreken van je onvrede of klacht, dan kun je contact opnemen met een van de cliëntvertrouwenspersonen:
Nancy Peppels
T 06 30 57 41 55
E clientvertrouwenspersoon@middin.nl
E n.peppels@middin.nl

of
Peter van de Laar
T 06 18 41 04 98
E clientvertrouwenspersoon@middin.nl
E p.van.de.laar@middin.nl

Het adres waar je de clientvertrouwenspersonen kan bereiken is:
Prinses Beatrixlaan 16
2285 VZ Rijswijk 

Vertrouwenspersoon  (voor de Jeugdzorg)

Vanuit de jeugdzorg is het mogelijk om contact te leggen met een externe contactpersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens. Zij zijn bereikbaar via 088 555 10 00 of info@akj.nl. Ook is het mogelijk om via de website op gezette tijden te chatten met een vertrouwenspersoon.

Bemiddelaar

Het kan zijn dat je wilt dat de klacht wordt bemiddeld. Bemiddelen is, dat iemand jou en Middin, bij elkaar brengt om de onvrede of klacht op te lossen. De persoon die jullie helpt heet een bemiddelaar.

Klachtencommissie

Als je na deze gesprekken nog niet tevreden bent, of je wilt niet met Middin in gesprek, dan kun je als cliënt, maar ook als ouder, familie of verwant, de klacht formeel voorleggen aan de Klachtencommissie. De leden van deze commissie hebben kennis van zorg, maar werken niet bij Middin. Zij kunnen dus onafhankelijk oordelen en adviseren.

Klachtencommissie voor cliënten en vertegenwoordigers
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 162
2280 AD Rijswijk
T 070 372 12 14
E klachtencommissieclienten@middin.nl

Geschillencommissie

Bent je na de behandeling van je klacht ontevreden over hoe de klacht behandeld is? Je kunt dan naar een geschillencommissie. De geschillencommissie onderzoekt hoe je klacht is behandeld en doet een bindende uitspraak binnen zes maanden.

Meer informatie

Een samenvatting van de klachtenregeling kun je lezen in de informatiemappen voor clienten. We hebben een informatiemap voor cliënten gehandicaptenzorg en een voor cliënten ouderenzorg. Als je vragen hebt of de volledige klachtenregeling wilt ontvangen, dan kun je contact opnemen met je de leidinggevende van de locatie, de cliëntvertrouwenspersoon of de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie. Je kunt hier een voorbeeldbrief downloaden.