Kleinschalig wonen Westland

Wonen

Adres

p/a Verburghlaan 13
2685 SZ Poeldijk
T 0174 245517
E Kleinschaligwonenwestland@middin.nl

Adres
p/a Verburghlaan 13
2685 SZ Poeldijk
T 0174 245517
E Kleinschaligwonenwestland@middin.nl
Aan wie
Volwassenen en Ouderen
Type beperking
NAH, LVB, VG, LG en ASS

Locatie kenmerken

  • Zelfstandig wonen metmogelijkheid van samenzijn in trefpunt

  • Integratie in de wijk

  • Individuele begeleiding op maat
Onder de naam Kleinschalig wonen Westland zijn meerdere locaties van Middin gevestigd in Hoek van Holland, Monster en Poeldijk. De verschillende locaties bieden verschillende manieren van wonen: van 24-uur nabijheid in een woonvoorziening tot begeleiding op afstand met de mogelijkheid om 24-uur per dag terug te vallen op begeleiding.

Een eigen plek in de wijk

Kleinschalig wonen Westland (KWW) biedt een verscheidenheid aan zorg. Mensen met een lichamelijke beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel en een verstandelijke problematiek kunnen terecht op een passende plek.

De cliënten die wonen in woningen van Kleinschalig wonen Westland hebben als uitgangspunt het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden om de positie binnen onze samenleving te versterken. De wens van de cliënt staat centraal, gericht op zelfstandigheid en het leiden van een eigen leven. Onderlinge communicatie en overleg staan voorop. We gaan uit van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

Poeldijk

Middin biedt een aantal appartementen en woningen aan de Eliasdreef en omgeving in Poeldijk. In het appartementengebouw aan de Eliasdreef is een trefpunt, waar de bewoners een aantal avonden per week kunnen eten. Ook is het mogelijk om gezamelijk activiteiten te ondernemen. De begeleiding werkt zoveel mogelijk op afspraak.

We luisteren naar je en helpen je je leven vorm te geven


Aan de Verburghlaan (voorheen Leon Jaspershuis) en de Kruisland is een woonvoorziening bestaande uit vijf eengezinswoningen. De cliënten hebben een eigen slaapkamer. Douche, toilet, keuken en woonkamer delen zij met één of meerdere huisgenoten.
Twee keer per dag kunnen de cliënten op het trefpunt gezamenlijk koffie en thee te drinken en op zaterdag kunnen de bewoners samen te eten. Er is 24 uur per dag een professional aanwezig of in de buurt van de locatie aan de Verburghlaan.

Hoek van Holland

In Hoek van Holland is een appartement waarin op afspraak begeleiding wordt geboden. Cliënt is wel verzekerd van de mogelijkheid 24-uur per dag contact te kunnen leggen met begeleiding.

Monster

De Rozemarijn biedt groepswonen aan vier cliënten. De bewoners zijn verantwoordelijk om samen boodschappen te doen en huishoudelijke taken op te pakken. De begeleiding komt op afspraak, uitgaand van de wens van de cliënt en gebruik makend van de kwaliteiten van de cliënten.

Le Corbusier bestaat uit vijf appartementen met een aangrenzend trefpunt. De cliënten wonen er zelfstandig met begeleiding op maat, uitgaande van de wens van de cliënt. Het is mogenlijk om samen activiteiten te organiseren. De begeleiding komt op afspraak en ondersteund in zaken die nodig zijn. De mate van begeleiding is gericht op versterken en/of behouden van de kwaliteiten van de cliënt.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je zorg aan huis nodig hebt, wordt betaald via de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de Jeugdwet. De Wmo is er voor mensen die niet meer op (volledig) eigen kracht hun leven kunnen leiden. De Jeugdwet is er voor ouders die hulp nodig hebben bij de verzorging en/of opvoeding van hun kinderen. Je kunt bij de gemeente terecht voor het aanvragen van financiering van deze zorg, bijvoorbeeld voor Den Haag en Rotterdam.