Klinkenburg

Wonen

Adres

Keyenburg 42d
3085 KA Rotterdam
T 010 481 71 76
E klinkenburg@middin.nl

Adres
Keyenburg 42d
3085 KA Rotterdam
T 010 481 71 76
E klinkenburg@middin.nl
Aan wie
Volwassenen
Type beperking
NAH, LG en LG+

Locatie kenmerken

  • Voor mensen met een lichamelijke beperking of met niet-aangeboren hersenletsel

  • Eigen appartementen in flats met veel andere bewoners

  • Een trefpunt voor sociale contacten, een kopje koffie en de dagelijkse maaltijd
In de Rotterdamse Zuidwijk ligt De Burgen. Een wijk die volop in ontwikkeling is en verandert in een groene ‘tuinstad’. In deze wijk ligt locatie Klinkenburg van Middin, een appartementencomplex voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel. 23 cliënten wonen in een eigen twee- of drie- kamerappartement. Ook is er een gezamenlijke ruimte die dienst doet als trefpunt.

Fijn wonen in een groene wijk

Bij locatie Klinkenburg wonen cliënten van Middin in eigen appartementen en in flats tussen andere bewoners. De cliënten worden gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te wonen en een actieve plaats in te nemen in de samenleving.

Meerdere cliënten maken gebruik van het trefpunt op locatie Klinkenburg. Er zijn dagelijks een aantal momenten waarop de bewoners elkaar treffen om samen koffie of thee te drinken, te lunchen en de avondmaaltijd te gebruiken.

De cliënten krijgen vraaggerichte begeleiding en ADL-ondersteuning gedurende de hele dag en nacht. De zorgondersteuning is 24 uur per dag voor de bewoners beschikbaar.

 

 

binnen

Samenwerken

De wensen en kansen van elk individu staan in de begeleiding op beide locaties centraal. De ondersteuning is sterk gericht op de vraag van de cliënten.

Medewerkers en cliënten werken samen om die wensen en kansen helder te krijgen en doelen te stellen. Zij handelen hierin volgens het Middin kompas: de vraag goed verstaan, het goede doen en dit vervolgens goed organiseren.

Doelen

Iedere cliënt stelt met zijn of haar persoonlijk begeleider een begeleidingsplan op. In dat plan staan de doelen van de cliënten beschreven en de manieren waarop geprobeerd wordt die te bereiken. De ene cliënt kan eraan toe zijn om meer sociale contacten op te bouwen, de andere kan bezig zijn vaardigheden te leren om zelfstandiger te kunnen wonen.

 

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.