Kop van Zuid

Wonen

Adres

Lodewijk Pincoffsweg 374
3071 AS Rotterdam
T 010 484 42 43
E kopvanzuid@middin.nl

Adres
Lodewijk Pincoffsweg 374
3071 AS Rotterdam
T 010 484 42 43
E kopvanzuid@middin.nl
Aan wie
Volwassenen en Ouderen
Type beperking
LG en LG+

Locatie kenmerken

  • Voor jongvolwassenen

  • Trefpunt met 24-uurszorg dichtbij

  • Zelfstandigheid voorop
Ooit was de Kop van Zuid een havengebied en de plek waar landgenoten naar Amerika vertrokken. Maar in de afgelopen tien jaar is het een modern cultuur- en woongebied geworden. Middin heeft er 18 driekamerappartementen, waar jongvolwassen cliënten met een lichamelijke of meervoudige beperking of met niet-aangeboren hersenletsel individueel wonen. Dicht bij de appartementen ligt het trefpunt.

Zelfstandig wonen in een voormalig havengebied

In de locatie Kop van Zuid zorgen de persoonlijk begeleiders ervoor dat cliënten zoveel mogelijk hun eigen gang kunnen gaan. Met hier en daar een zetje in de rug. In een moderne omgeving met een rijke geschiedenis.

De cliënten in de Kop van Zuid zijn zelf verantwoordelijk voor hun manier van leven. De medewerkers staan er naast de cliënt. En laten deze volledig in zijn waarde. De cliënten bepalen hoe ze willen leven en wat ze willen doen. In overleg met de medewerker beantwoorden ze vragen zoals: Wat wil ik? Waar wil ik heen? Wat zijn mijn doelen en hoe wil ik die bereiken? En welke ondersteuning heb ik daarbij nodig? De mensen uit de omgeving (zoals familie en vrienden) worden als de cliënt dat wil, hier nauw bij betrokken.

Trefpunt Kop van Zuid
De omgeving is heel indrukwekkend, vlak bij de Maas en de Erasmusbrug is altijd genoeg te zien
Bewoner Kop van Zuid

Internet

Natuurlijk hebben de cliënten ook zorg nodig. Naar het toilet gaan, opstaan en naar bed gaan, dat gaat allemaal niet vanzelf. Maar de cliënten zijn jong, weten goed te formuleren wat ze nodig hebben en zijn zeer zelfstandig. In de Kop van Zuid staan daarom begeleiding en coaching centraal. Hoeveel en wat, dat is voor iedereen weer anders.
Elke cliënt heeft een persoonlijk begeleider. Begeleiding bij het aangaan van sociale contacten komt veel voor. Soms heeft iemand maar een klein zetje nodig in de goede richting. Dan vindt hij bijvoorbeeld via het internet een club waarbij hij zich heel gelukkig voelt. Deze moderne technologie wordt door veel cliënten goed benut.

Trefpunt Kop van Zuid

Het trefpunt ligt dicht in de buurt van de appartementen en is natuurlijk goed bereikbaar. Vanuit het trefpunt wordt 24-uurszorg aangeboden. Het is de ontmoetingsplaats voor cliënten, waar ze ook gezamenlijk kunnen eten. Of, net als thuis, gewoon hun eigen gang kunnen gaan.

Financiering

Kosten

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.