Kwaliteit

 

 

 

Middin vindt het belangrijk om de kwaliteit van onze producten, zorg en dienstverlening op peil te houden. Door te (laten) onderzoeken wat de kwaliteit is, kunnen we met de resultaten waar nodig verbeteren.

HKZ

Een externe organisatie toetst of Middin voldoet aan de kwaliteitsnormen van het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Deze toetsing is in juni 2016 met goed gevolg afgerond. Het HKZ-certificaat geeft aan dat Middin voldoet aan de vooraf vastgestelde normen.

Cliënttevredenheid

Middin is werkzaam in twee sectoren, de Gehandicaptensector (GZ) en de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Voor beide sectoren hanteert Middin verschillende manieren om de mening en ervaringen van onze cliënten te horen en de dienstverlening daarop aan te passen.

Gehandicaptenzorg (GZ) cliënten in de WLZ

Om de vraag van de cliënt goed te verstaan en de ervaringen van cliënten te horen gebruikt Middin de onderzoeksaanpak 'Dit vind ik ervan!'. Het gesprek tussen cliënt en begeleider staat centraal. Tijdens het dagelijks werk stelt de begeleider de juiste vragen vanuit een open houding. Zo ondersteunt de begeleider de cliënt in zijn eigen onderzoek en komt te weten wat er echt belangrijk is voor de cliënt. Deze informatie wordt meegenomen naar de evaluatie van het ondersteuningsplan. Op grond van de gehoorde ervaringen van de cliënt worden veranderingen meteen of na evaluatie van het ondersteuningsplan afgesproken en doorgevoerd.

Het Kompas is het nieuwe kwaliteitsrapport van Middin voor Wlz-locaties van de gehandicaptenzorg. Het rapport is samengesteld uit verhalen die in 2016 zijn opgehaald uit de teams van de regio’s: Rotterdam 1 en Zuid-Holland Midden. De teams namen deel aan de proeftuin ‘vernieuwd kwaliteitskader Gehandicaptenzorg’. Het rapport laat zien waar Middin nu staat: wat gaat er goed en waar zijn we trots op en wat kan nog verbeterd worden. Lees hier het kwaliteitsrapport.

Gehandicaptenzorg, cliënten in de WMO en Jeugdwet

Ook onder cliënten die ondersteuning krijgen vanuit de WMO en Jeugdwet meet Middin de ervaringen van cliënten. Middin hanteert hiervoor diverse instrumenten, in samenspraak met de verschillende (samenwerkende) gemeenten.

Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)

Middin laat voor ouderen met regelmaat een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren volgens de richtlijnen van het Centrum Klantervaring Zorg. Naar aanleiding van de resultaten stelt Middin voor ouderen acties en verbeterplannen op. De resultaten van het onderzoek van 2015 vindt u hieronder.

Jaarverslagen Middin

U kunt hieronder de jaarverslagen van Middin van de laatste jaren vinden.