Kwaliteit

 

 

Het Kompas van Middin

Het Kompas van Middin vormt de rode draad in ons werk. Hierin staat kort en krachtig waar we als Middin voor staan:

  • De vraag van onze cliënt goed verstaan
  • Het goede doen
  • Het goed organiseren
Het Kompas van Middin
Het Kompas van Middin
De beloftes aan cliënten waarmaken, dat is waar het om gaat. Wat cliënten aan ons vragen, hebben we bij cliënten zelf opgehaald. Zij vormen de basis van 'Het verhaal van Middin'.

Om deze drie beloftes uit te voeren, gebruiken we hulpmiddelen die goede, passende zorg voor de cliënt ondersteunen. Dit zijn cliëntervaringsinstrument Dit vind ik ervan! en Steeds Beter (een manier van LEAN-management). Ook reflecteren we op de kwaliteit van zorg die wij leveren.  

Kwaliteitskaders

Middin ondersteunt verschillende doelgroepen en heeft door deze diversiteit te maken met verschillende kwaliteitskaders:

Het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is van toepassing op de zorg voor cliënten met een Wlz-indicatie in de gehandicaptenzorg. In 2016 heeft Middin met twee regio’s deelgenomen aan de proeftuin vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2016-2017. In 2017 is in alle vijf regio’s van Middin het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg geïmplementeerd. In 2018 doet Middin voor het eerst een externe visitatie op het kwaliteitsrapport in samenwerking met Amarant Groep.

In onze kwaliteitsrapportage Kompas Magazine laten we zien waar Middin nu staat: Wat gaat er goed? Waar zijn we trots op? Wat kan nog verbeterd worden? Bekijk hier het kwaliteitsrapport 2018: het Kompas Magazine. Dit is ook ons jaarverslag. Het kwaliteitsrapport 2017 vindt u hier.

Middin heeft ook te maken met kwaliteitskaders/eisen voor jeugd, verpleeghuiszorg, wijkverpleging en forensische zorg. Daarnaast werken we samen met diverse gemeentes. Binnen de verpleeghuiszorg doet Middin mee met het programma Waardigheid en trots.

Het doel van de vernieuwde Kwaliteitskaders is het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze cliënten. Dat gebeurt vooral in de relatie tussen cliënt, verwanten en begeleiders. De onderzoekende dialoog - waarbij we behoeften, wensen en ervaringen van cliënten ophalen, leren van ervaringen en zo ontwikkelen (verbeteren)- staat hierbij centraal.

Hoe meten we de kwaliteit?

Middin vindt het belangrijk om de kwaliteit van onze producten, zorg en dienstverlening op peil te houden. Door te onderzoeken hoe de zorg wordt ervaren, kunnen we vervolgens afspraken maken over waar we verandering in aanbrengen.

Cliëntervaringen meten

Om de vraag van de cliënt goed te verstaan en de ervaringen van cliënten te horen, gebruikt Middin het cliëntervaringsinstrument 'Dit vind ik ervan!'. Het gesprek tussen cliënt en begeleider staat centraal. Tijdens het dagelijks werk stelt de begeleider de juiste vragen (op tien thema’s) vanuit een open houding. Zo ondersteunt de begeleider de cliënt in zijn eigen onderzoek en komt te weten wat er echt belangrijk is voor de cliënt.

De uitkomsten van de gesprekken die met cliënten zijn gevoerd (in 2017) geven waardevolle informatie over de vraag hoe cliënten de zorg en ondersteuning van Middin ervaren. Cliënten zijn heel tevreden over de thema’s Familie, Doen en Veilig voelen. De belangrijkste onderwerpen voor hen zijn: Familie, Veilig voelen en Gevoel. Veranderingen zien de cliënten vooral graag op de thema’s Lijf, Huis en Hulp.

We gebruiken deze informatie om de kwaliteit verder te ontwikkelen. De ervaringen van cliënten, die worden opgehaald uit de DVIE-gesprekken, zijn ook belangrijke input voor de reflecties.

 

Kwaliteitsdashboard

Middin ontwikkelt een systeem voor het inzichtelijk maken van kwaliteit: het kwaliteitsdashboard. Met het kwaliteitsdashboard krijgen teams meer zicht op de meetbare kwaliteit, zodat zij hier zelf mee aan de slag kunnen.

Jaarplan