Kwaliteit

Bij Middin helpen we mensen met een beperking of niet-aangeboren hersenletsel midden in het leven te staan. We weten dat dit soms lastig kan zijn. Samen met hen, hun netwerk en samenwerkingspartners zorgen we dat zij kunnen doen wat goed en belangrijk voor ze is.

Kompas Magazine 2022

In het Kompas Magazine 2022 lees je persoonlijke verhalen van mensen die midden in het leven staan. Met een beetje hulp, of wat meer. Ons magazine gaat over kwaliteit. Wat ging goed en wat kan beter?  

Persoonlijke verhalen

Een van de verhalen in het Kompas magazine – ons jaarlijkse kwaliteitsrapport - gaat over Wanita, die met de hulp van Jalysha meer rust in haar gezin heeft gebracht. Zij groeit als moeder en woont nu samen met haar twee kinderen in een nieuw huis. Je leest ook over Inês die als vrijwilliger op locatie Kop van Zuid iedere week met Yvette naar het zwembad wandelt. 

Uitdagingen 

In het Kompas Magazine vertellen we ook over de uitdagingen waar Middin voor staat. In het verhaal van Sorcha lees je hoe het traineeship voor het werken met mensen met een licht verstandelijke beperking voor haar een schot in de roos was. Met dit opleidingsprogramma kan zij zich versneld ontwikkelen. Het is een van de oplossingen voor het hoge aantal vacatures, waarmee we hopen medewerkers aan Middin te verbinden.  

Kwaliteit 

We helpen mensen midden in het leven te staan. Het Middin Kompas helpt ons om richting te bepalen in de begeleiding en zorg. In ons kompas komen midden in het leven, onze drie beloftes aan de mensen die we helpen en onze vier basisprincipes samen. De bouwstenen uit het kwaliteitskader gehandicaptenzorg passen bij de drie beloftes uit ons Kompas. 

Lees je mee? 

Benieuwd naar de verhalen van Wanita, Inês, Sorcha en alle anderen? Hieronder lees je ons Kompas Magazine. 

Lees je liever in een pdf versie? Klik dan hier.

Kwaliteitskaders

Kwaliteitskaders bieden ons kaders waarbinnen we werken aan kwaliteit van zorg. Vanzelfsprekend houden we ons hier aan. Het doel van de Kwaliteitskaders is het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten. Dat gebeurt vooral in de relatie tussen cliënt, de naasten en begeleiders. De onderzoekende dialoog - waarbij we behoeften, wensen en ervaringen van cliënten ophalen, leren van ervaringen en zo ontwikkelen en verbeteren - staat hierbij centraal. De bouwstenen uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg passen bij de drie beloftes uit ons Kompas.


Middin heeft door de diversiteit van de doelgroepen te maken met verschillende kwaliteitskaders. Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is van toepassing op de zorg voor mensen met een Wlz-indicatie in de gehandicaptenzorg. Middin heeft ook te maken met kwaliteitskaders en eisen voor jeugd, Wmo, wijkverpleging en forensische zorg.

Hoe meten we kwaliteit?

Door het meten van kwaliteit krijgen we een goed beeld van de kwaliteit van onze zorg. Wat gaat goed en wat kan beter? De uitkomsten van alle gegevens zijn een goed middel om met elkaar het gesprek aan te gaan en ontwikkelpunten vast te stellen, zodat we de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. Bij Middin meten we op verschillende manieren de kwaliteit van onze zorg:

  • We halen cliëntervaringen op met behulp van het cliëntervaringsinstrument Dit vind ik ervan!.
  • Onze medewerkers reflecteren op de kwaliteit van zorg in de teamreflecties.
  • Op verschillende thema’s voeren we interne audits uit.
  • We maken gebruik van een dashboard waardoor we inzicht hebben in verschillende zorgprocessen en teams hier zelfstandig mee aan de slag kunnen.
  • Incidenten registreren we in het i-task systeem en we maken hier analyses van. Onze medewerkers bespreken dit in het teamoverleg en spreken vervolgacties af.
  • Jaarlijks leggen we verantwoording af in ons kwaliteitsrapport.
  • We vragen externe deskundigen om ons kwaliteitsrapport te beoordelen. 

Geïnteresseerd in de koers van Middin?