Kwaliteit

Bij Middin stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van zorg die we bieden. We willen dat de zorg aansluit bij de individuele zorgbehoefte van de cliënt, veilig en verantwoord is.

Kompas Magazine 2021

In het Kompas Magazine, ons jaarlijkse kwaliteitsrapport, lees je persoonlijke verhalen van mensen die bij ons wonen, werken en leren. In deze tweede editie van het magazine lees je hoe we bij Middin werken aan kwaliteit. Over wat goed ging en wat beter kan.  

Het Kompas Magazine 2021 gaat over mensen die iets voor elkaar willen krijgen. Het gaat over Monique en Carla die nog precies weten wanneer hun leven door niet-aangeboren hersenletsel plots veranderde. Met een beetje hulp leren ze omgaan met de gevolgen van deze vaak onzichtbare aandoening. Ook vertelt René over zijn persoonlijke geheugensteunen en hoe hij eigen keuzes maakt. Het magazine gaat over mensen die we helpen met leven.

Persoonlijk, eerlijk en met een beetje hulp

De kwaliteit van zorg stond vorig jaar door corona en de krappe arbeidsmarkt regelmatig onder druk. In ons verhaal over vakmanschap vertellen we hoe medewerkers er door hun creativiteit en persoonlijke betrokkenheid keer op keer voor zorgden dat de zorg door kon gaan. Doordat we cliënten en medewerkers een vaccinatie konden aanbieden, droegen we bij aan hun gezondheid én meer vrijheid. Ook zorgden we dat werken en leren zoveel mogelijk doorging. Nieuwe initiatieven in werven en behouden van medewerkers geven nog meer ruimte voor vakkundige medewerkers. Zodat René en alle andere mensen die we helpen eigen keuzes kunnen blijven maken.

Kwaliteit

Alleen door te blijven verbeteren, kunnen we mensen helpen bij een fijn en prettig leven. Middin werkt aan kwaliteit van zorg aan de hand van de drie beloftes in het Middin Kompas. De bouwstenen uit het kwaliteitskader gehandicaptenzorg passen bij de drie beloftes uit ons Kompas. Lees meer informatie over kwaliteit en ons Kompas hieronder.    

Lees je mee?

Benieuwd naar de verhalen van Monique, Carla, René en alle anderen? Je leest hier het complete Kompas Magazine.

In Kompas Magazine in ’t kort lees je over de belangrijkste onderwerpen in 2021.

Het Middin Kompas

We helpen mensen om hun leven te leiden volgens éigen wensen en toekomstbeelden. We willen daarvoor de vraag van de cliënt goed verstaan. We gaan in gesprek om te onderzoeken waar de mogelijkheden, kansen en wensen liggen. De vragen en ervaringen van de mensen die we helpen, zijn de basis van onze manier van werken. Middin werkt aan kwaliteit van zorg aan de hand van de drie beloftes in het Middin Kompas. Lees hier meer over het Middin Kompas. 

Kwaliteitskaders

Kwaliteitskaders bieden ons kaders waarbinnen we werken aan kwaliteit van zorg. Vanzelfsprekend houden we ons hier aan. Het doel van de Kwaliteitskaders is het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten. Dat gebeurt vooral in de relatie tussen cliënt, de naasten en begeleiders. De onderzoekende dialoog - waarbij we behoeften, wensen en ervaringen van cliënten ophalen, leren van ervaringen en zo ontwikkelen en verbeteren - staat hierbij centraal. De bouwstenen uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg passen bij de drie beloftes uit ons Kompas.
Middin heeft door de diversiteit van de doelgroepen te maken met verschillende kwaliteitskaders. Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is van toepassing op de zorg voor mensen met een Wlz-indicatie in de gehandicaptenzorg. Middin heeft ook te maken met kwaliteitskaders en eisen voor jeugd, Wmo, wijkverpleging en forensische zorg.

Hoe meten we kwaliteit?

Door het meten van kwaliteit krijgen we een goed beeld van de kwaliteit van onze zorg. Wat gaat goed en wat kan beter? De uitkomsten van alle gegevens zijn een goed middel om met elkaar het gesprek aan te gaan en ontwikkelpunten vast te stellen, zodat we de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. Bij Middin meten we op verschillende manieren de kwaliteit van onze zorg:

  • We halen cliëntervaringen op met behulp van het cliëntervaringsinstrument Dit vind ik ervan!.
  • Onze medewerkers reflecteren op de kwaliteit van zorg in de teamreflecties.
  • Op verschillende thema’s voeren we interne audits uit.
  • We maken gebruik van een dashboard waardoor we inzicht hebben in verschillende zorgprocessen en teams hier zelfstandig mee aan de slag kunnen.
  • Incidenten registreren we in het i-task systeem en we maken hier analyses van. Onze medewerkers bespreken dit in het teamoverleg en spreken vervolgacties af.
  • Jaarlijks leggen we verantwoording af in ons kwaliteitsrapport.
  • We vragen externe deskundigen om ons kwaliteitsrapport te beoordelen. 

Geïnteresseerd in de koers van Middin?