Kwaliteit

Bij Middin stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van zorg die we bieden. We willen dat de zorg aansluit bij de individuele zorgbehoefte van de cliënt, veilig en verantwoord is.

Het Kompas Magazine is vernieuwd

Het Kompas Magazine, ons jaarlijkse kwaliteitsrapport, is vernieuwd. In de editie over 2020 lees je niet alleen hoe we werken aan steeds betere zorg en begeleiding, maar ook volop persoonlijke verhalen van mensen die bij ons wonen, werken en leren.  

Het Kompas Magazine 2020 gaat over mensen die iets voor elkaar willen krijgen. Het gaat over Melissa, Tineke en Carola, die het leven thuis aan de Hanrathstraat via de lokale cliëntenraad steeds iets leuker willen maken. Over Marcel, die door zijn beperking soms verkeerde keuzes maakt, maar altijd op zijn begeleiders kan vertrouwen. Dit Kompas Magazine gaat ook over Danny, die met zijn collega’s op de Guntersteinweg de mooiste ansichtkaarten van Den Haag en omstreken maakt. Het gaat over de mensen die we helpen met leven.

In het Kompas Magazine laten we zien wat in 2020 goed ging en wat beter kan. Want dat is belangrijk voor de kwaliteit van zorg die we bieden. Alleen door te blijven verbeteren, kunnen we mensen helpen bij een fijn en prettig leven. Benieuwd naar de verhalen van Marcel, Danny en alle anderen? Klik op de afbeelding, vergroot naar volledig scherm en lees het complete Kompas Magazine.

In Kompas Magazine in ’t kort lees je over de belangrijkste onderwerpen in 2020. Klik op de afbeelding, vergroot naar volledig scherm en lees de verkorte versie. 

Het Middin Kompas

We helpen mensen om hun leven te leiden volgens éigen wensen en toekomstbeelden. We willen daarvoor de vraag van de cliënt goed verstaan. We gaan in gesprek om te onderzoeken waar de mogelijkheden, kansen en wensen liggen. De vragen en ervaringen van de mensen die we helpen, zijn de basis van onze manier van werken. Middin werkt aan kwaliteit van zorg aan de hand van de drie beloftes in het Middin Kompas. Lees hier meer over het Middin Kompas. 

Kwaliteitskaders

Kwaliteitskaders bieden ons kaders waarbinnen we werken aan kwaliteit van zorg. Vanzelfsprekend houden we ons hier aan. Het doel van de Kwaliteitskaders is het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten. Dat gebeurt vooral in de relatie tussen cliënt, de naasten en begeleiders. De onderzoekende dialoog - waarbij we behoeften, wensen en ervaringen van cliënten ophalen, leren van ervaringen en zo ontwikkelen en verbeteren - staat hierbij centraal. De bouwstenen uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg passen bij de drie beloftes uit ons Kompas.
Middin heeft door de diversiteit van de doelgroepen te maken met verschillende kwaliteitskaders. Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is van toepassing op de zorg voor mensen met een Wlz-indicatie in de gehandicaptenzorg. Middin heeft ook te maken met kwaliteitskaders en eisen voor jeugd, Wmo, wijkverpleging en forensische zorg.

Hoe meten we kwaliteit?

Door het meten van kwaliteit krijgen we een goed beeld van de kwaliteit van onze zorg. Wat gaat goed en wat kan beter? De uitkomsten van alle gegevens zijn een goed middel om met elkaar het gesprek aan te gaan en ontwikkelpunten vast te stellen, zodat we de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. Bij Middin meten we op verschillende manieren de kwaliteit van onze zorg:

  • We halen cliëntervaringen op met behulp van het cliëntervaringsinstrument Dit vind ik ervan!.
  • Onze medewerkers reflecteren op de kwaliteit van zorg in de teamreflecties.
  • Op verschillende thema’s voeren we interne audits uit.
  • We maken gebruik van een dashboard waardoor we inzicht hebben in verschillende zorgprocessen en teams hier zelfstandig mee aan de slag kunnen.
  • Incidenten registreren we in het i-task systeem en we maken hier analyses van. Onze medewerkers bespreken dit in het teamoverleg en spreken vervolgacties af.
  • Jaarlijks leggen we verantwoording af in ons kwaliteitsrapport.
  • We vragen externe deskundigen om ons kwaliteitsrapport te beoordelen. 

Geïnteresseerd in de koers van Middin?