Lage Nieuwstraat

Wonen

Adres

Lage Nieuwstraat 153
2512 WB Den Haag
T 070-3318561
E lagenieuwstraatcrisisopvang@middin.nl

Adres
Lage Nieuwstraat 153
2512 WB Den Haag
T 070-3318561
E lagenieuwstraatcrisisopvang@middin.nl
Aan wie
Volwassenen, Ouderen en Jong Volwassenen
Type beperking
LVB, VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Voor mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag

  • Beschermde omgeving

  • Cliënten worden gestimuleerd om hun mogelijkheden te ontwikkelen
Op de locatie Lage Nieuwstraat in het centrum van Den Haag wonen 21 mensen met een licht verstandelijke beperking. De locatie bied verschillende diensten: crisisopvang en wonen voor cliënten met een licht verstandelijke beperking van wie de zorgvraag nog niet duidelijk is. De cliënten worden op een intensieve en persoonlijke manier begeleid. Na verloop van tijd kunnen de meeste cliënten een volgende stap zetten en verhuizen ze naar een andere woonlocatie.

Wonen met begeleiding op maat

In de woonlocatie Lage Nieuwstraat wordt iedere cliënt gestimuleerd om zich optimaal te ontwikkelen. De begeleiding is persoonlijk en op maat, met aandacht voor de mogelijkheden en problemen van de bewoners. Cliënten die in de crisisopvang komen, vinden daar de structuur om tot rust te komen en krijgen weer toekomstperspectief.

In de Lage Nieuwstraat wonen 21 jongeren (vanaf 17 jaar) en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Zij hebben een intensieve zorgvraag, omdat ze naast hun beperking ook psychiatrische, sociale en/of financiële problemen hebben. De begeleiders inventariseren wat ieders mogelijkheden zijn. Daarna maken ze individuele afspraken en stellen persoonlijke doelen op. Naarmate een cliënt zich verder ontwikkelt, krijgt hij of zij meer privileges binnen de locatie, inclusief een toenemende mate van zelfstandigheid. Het uiteindelijke doel is dat cliënten vaardigheden leren waarmee ze kunnen doorstromen naar een woonvorm die bij hen past. 

Crisisopvang

Naast de woonfunctie heeft de Lage Nieuwstraat ook een crisisopvang met zeven plekken voor mensen met een verstandelijke beperking die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben.

Dit is een veilige omgeving

De begeleiders onderzoeken samen met hen hoe zij verder kunnen: terug naar huis (met eventueel begeleiding) of naar een behandelplek of woonvorm met intensieve dan wel minder intensieve begeleiding. De crisisopvang en de woningen zijn op verschillende afdelingen.

binnen

Eigen kamer

De kamers van de cliënten van de woonlocatie zijn verdeeld over twee etages. Elke kamer is ongeveer dertig vierkante meter en heeft een keukenblok. De toiletten en badkamers worden gedeeld. Elke etage heeft een gezellige woonkamer en keuken, waar samen wordt gekookt en gegeten. Overdag en ’s avonds zijn er altijd begeleiders aanwezig en ’s nachts is er een slaapdienst.

Trefpunt

De Lage Nieuwstraat heeft op de benedenverdieping een Trefpunt. Dit is voornamelijk bedoeld voor cliënten van Middin van andere locaties met complexe problemen, die daardoor extra aandacht nodig hebben.

Maatwerk dankzij LifeWise

Voor de begeleiding van cliënten met een LVB gebruikt Middin het samen met collega-zorgaanbieder Cordaan ontwikkelde LifeWise. Dit methodische kader voor cliënten met een LVB en bijkomende complexe problematiek biedt begeleiders concrete handvatten om de zorg zo goed mogelijk vorm te geven. LifeWise geeft de hoofdlijnen van de werkwijze aan, met ruimte voor flexibiliteit in de toepassing. Zo krijgt elke cliënt maatwerk.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.