Leopoldhove

Wonen

Adres

Leopoldhove 345
2726 CZ Zoetermeer
T 079 323 88 58
E leopoldhove@middin.nl

Adres
Leopoldhove 345
2726 CZ Zoetermeer
T 079 323 88 58
E leopoldhove@middin.nl
Aan wie
Volwassenen
Type beperking
NAH, LVB, LG en LG+

Locatie kenmerken

  • Voor volwassenenmet NAH, een lichamelijke beperking, of een licht verstandelijke beperking

  • Trefpunt in het gebouw voor alle bewoners van Leopoldhove

  • Medewerkers zijn 24 uur per dag beschikbaar

 

 

Woonvoorziening Leopoldhove ligt in de wijk Buytenwegh in Zoetermeer. Hier wonen volwassenen met met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) en/of een lichamelijke beperking en/of een licht verstandelijke beperking individueel in appartementen. Zelfredzaamheid en eigen keuzes maken staat centraal. Het gezamenlijke trefpunt heeft een groot balkon. Leopoldhove ligt tegenover een winkelcentrum waar ook een huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapeut zijn gevestigd. Bij het winkelcentrum ligt ook een station van de Randstadrail.

Een eigen appartement met ondersteuning vanuit het trefpunt

De bewoners van locatie Leopoldhove wonen zelfstandig in hun eigen appartement, met ondersteuning vanuit begeleiding. Samen met de persoonlijk begeleider wordt er gekeken welke zorg en ondersteuning er nodig is. 

De appartementen van locatie Leopoldhove liggen in appartementcomplex waar ook andere mensen wonen. De appartementen bestaan uit een ruime woonkamer, slaapkamer en keuken. De keuken en badkamer zijn (waar nodig) voorzien van aanpassingen zodat de bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Elk appartement heeft een eigen balkon of tuin.

Ondersteuning

De begeleiders zijn 24 uur per dag beschikbaar. Van 7.00 - 24.00 uur is er begeleiding op locatie en tijdens de nacht wordt waargenomen door begeleiders van locatie Buytenwegh.

Elke cliënt heeft een persoonlijk begeleider die samen met de cliënt kijkt wat nodig is. Ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit persoonlijke verzorging, hulp bij administratieve zaken, het zoeken naar een plek voor dagbesteding en/of ondersteuning bij het aangaan van sociale contacten is ook mogelijk.

Het team werkt intensief samen met locatie Buytenwegh aan de overkant van de straat. Daar wonen cliënten met een matige tot ernstige lichamelijke beperking.

Aan sociale contacten is in Leopoldhove geen gebrek
samen binnen

Sociale contacten

Op de derde verdieping van het appertementencomplex is een trefpunt en het kantoor van de begeleiding. Dit is inpandig te bereiken. Het trefpunt is 's morgens open voor een koffie uurtje. Vanaf eind van de middag tot halverwege de avond kunnen cliënten er elkaar ontmoeten en samen eten. We organiseren regelmatig activiteiten met elkaar, zoals een bingo of een filmavond. 

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.