Locatieoverzicht verwijzers

13 resultaten

Locatie Doelgroep Beperking Financieringsvorm Hulpvorm Specialisme  
AC Kijkduin Jongeren en gezin, Jongvolwassenen, Volwassenen en Ouderen LVB, VG, VG/ASS, EMB, MVG, LG, NAH en Ouderdomsproblematiek Wlz, Wmo en JW Diagnostiek / Behandeling, Dagbesteding en Begeleid werk Fysiotherapeut en Arts verstandelijke gehandicapten (AVG)
AC Waldeck Jongeren en gezin, Jongvolwassenen, Volwassenen en Ouderen LVB, VG, VG/ASS, EMB, MVG, LG, NAH en Ouderdomsproblematiek Wmo en JW Dagbesteding en Begeleid werk -
Ambulante ondersteuning Kinderen en gezin, Jongeren en gezin en Volwassenen LVB, VG, VG/ASS en NAH Wmo en JW Ondersteuning thuis -
Bakker Vlinder Den Haag Jongvolwassenen en Volwassenen LVB, VG, VG/ASS, LG en NAH Wmo Dagbesteding en Begeleid werk -
Dawesweg Volwassenen en Ouderen LVB, VG en VG/ASS Wlz en Wmo Stippelgewijs wonen -
De Leeuwerik Jongvolwassenen, Volwassenen en Ouderen VG, VG/ASS, LG en NAH Wmo Dagbesteding en Begeleid werk -
De Makerij Jongvolwassenen, Volwassenen en Ouderen LVB, VG en VG/ASS Wmo Dagbesteding en Begeleid werk -
Guntersteinweg Jongvolwassenen, Volwassenen en Ouderen VG en VG/ASS Wmo Dagbesteding en Begeleid werk -
Het Akkertje Jongvolwassenen en Volwassenen VG, VG/ASS en NAH Wmo Dagbesteding en Begeleid werk -
Paal & Perk Jongvolwassenen, Volwassenen en Ouderen LVB, VG, VG/ASS en NAH Wmo Dagbesteding en Begeleid werk -
Weesperstraat Jongvolwassenen, Volwassenen en Ouderen VG, VG/ASS en NAH Wmo Dagbesteding en Begeleid werk -