Locatieoverzicht verwijzers

3 resultaten

Locatie Doelgroep Beperking Financieringsvorm Hulpvorm Specialisme  
Groot Hertoginneduin Volwassenen en Ouderen VG en VG/ASS Wlz Dagbesteding, Geclusterd wonen en Stippelgewijs wonen -
Heemburgh Jongvolwassenen en Volwassenen VG, VG/ASS en LG Wlz Diagnostiek / Behandeling, Dagbesteding en Stippelgewijs wonen -
Olieberg Volwassenen en Ouderen VG en VG/ASS Wlz Diagnostiek / Behandeling, Dagbesteding, Begeleid werk en Stippelgewijs wonen -