Locatieoverzicht verwijzers

7 resultaten

Locatie Doelgroep Beperking Financieringsvorm Hulpvorm Specialisme  
Ambulante begeleiding jeugd Kinderen en gezin LVB, VG, VG/ASS en LG Wmo en JW Ondersteuning thuis en Ondersteuning op school -
Ambulante begeleiding op school Kinderen en gezin en Jongeren en gezin LVB, VG, VG/ASS, LG en NAH Wlz, Wmo en JW Ondersteuning op school -
Ambulante begeleiding op Voortgezet Speciaal Onderwijs Jongeren en gezin LVB, VG, VG/ASS, LG en NAH Wlz, Wmo en JW Ondersteuning op school -
Boergoensestraat Volwassenen LG Wlz en Zvw Diagnostiek / Behandeling, Ondersteuning thuis, Ondersteuning op school en Groepswonen Ergotherapeut en Specialist Ouderengeneeskunde (SOG)
Buitenschoolse opvang Kinderen en gezin LVB, VG, VG/ASS, LG en NAH Wmo Ondersteuning op school -
Early Intervention Kinderen en gezin LVB, VG, VG/ASS, LG en NAH Wmo en JW Ondersteuning op school -
Ondersteuning bij opvoeding Kinderen en gezin en Jongeren en gezin LVB, VG, VG/ASS en LG Wmo en JW Ondersteuning thuis en Ondersteuning op school -