Locatieoverzicht verwijzers

13 resultaten

Locatie Doelgroep Beperking Financieringsvorm Hulpvorm Specialisme  
Ambulante begeleiding jeugd Kinderen en gezin LVB, VG, VG/ASS en LG Wmo en JW Ondersteuning thuis en Ondersteuning op school -
Ambulante ondersteuning Kinderen en gezin, Jongeren en gezin en Volwassenen LVB, VG, VG/ASS en NAH Wmo en JW Ondersteuning thuis -
Binnenklingen 28 Kinderen en gezin, Jongeren en gezin, Jongvolwassenen en Volwassenen EMB en VG Wlz Diagnostiek / Behandeling, Dagbesteding, Begeleid werk en Groepswonen -
Buitenschoolse opvang Kinderen en gezin LVB, VG, VG/ASS, LG en NAH Wmo Ondersteuning op school -
Early Intervention Kinderen en gezin LVB, VG, VG/ASS, LG en NAH Wmo en JW Ondersteuning op school -
Gezinsondersteuning Kinderen en gezin en Jongeren en gezin LVB, VG, VG/ASS, LG en NAH Wmo en JW Ondersteuning thuis -
Kinderdagcentrum De Witte Vogel Kinderen en gezin VG, EMB, LG en NAH Wmo en JW Diagnostiek / Behandeling -
Kinderdiensten- centrum Jip en Janneke Kinderen en gezin VG, VG/ASS en NAH Wmo en JW Ondersteuning op school -
Moskousingel Kinderen en gezin VG, VG/ASS, EMB en NAH Wlz en JW Ondersteuning op school -
Ondersteuning bij opvoeding Kinderen en gezin en Jongeren en gezin LVB, VG, VG/ASS en LG Wmo en JW Ondersteuning thuis en Ondersteuning op school -
Spaarwaterstraat Kinderen en gezin en Volwassenen LVB Wlz en JW Trainingshuis GZ-psycholoog