Loevesteinlaan

Wonen

Adres

Loevesteinlaan 651
2533 BH Den Haag
T 070 308 41 20
E Loevesteinlaan@middin.nl

Adres
Loevesteinlaan 651
2533 BH Den Haag
T 070 308 41 20
E Loevesteinlaan@middin.nl
Aan wie
Volwassenen en Jong Volwassenen
Type beperking
LVB, VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Voor (jong) volwassenen met een lichte verstandelijke beperking met bijkomende problematiek.

  • Intensieve ondersteuning van begeleiders
Locatie Loevesteinlaan is voor bewoners met een lichte verstandelijke beperking met een complexe zorgvraag en voor bewoners bij wie de LVG benadering aansluit. De locatie bestaat uit veertien studio's met eigen douche, toilet en pantry. De bewoners zijn (jong) volwassenen met enige mate van zelfstandigheid en enige ervaring in zelfstandig wonen. Zij krijgen begeleiding bij het zelfstandig wonen maar ook bij het vinden van een passende dagactiviteit.

Zelfstandig leren wonen met begeleiding dichtbij

In de locatie Loevesteinlaan leren (jong)volwassen zelfstandig te wonen. Maar wel in een veilige omgeving met intensieve begeleiding en toezicht dichtbij. En met een eigen trefpunt waar ze met elkaar kunnen afspreken en eten.

Locatie Loevesteinlaan is een woonvoorziening met aan de achterzijde een gemeenschappelijke tuin. Het pand heeft twee verdiepingen, met op iedere verdieping zeven studio's. Het centrum van Den Haag gemakkelijk bereikbaar omdat openbaar vervoer op loopafstand is. In de wijk zijn winkels en andere voorzieningen.

Slaapwacht

Elke verdieping heeft een trefpunt waar men bijeen kan komen. In het trefpunt is de mogenlijkheid om gezamelijk te eten of maaltijden te koken. Dit kan zelfstandig of met begeleiding. De bewoners hebben een eigen studio met douche, toilet en een pantry. Er is een kantoor voor medewerkers en een slaapwacht. Er is altijd een begeleider aanwezig in het pand die de bewoners begeleidt. Voor de veiligheid in en om het pand is cameratoezicht aanwezig.

Een eigen studio met gezamelijke tuin en een trefpunt
samen binnen

Team

Op de woonvoorziening wordt gewerkt met de kernteammethode. Dit betekent dat er een team rondom een bewoner wordt samengesteld waarbij zowel multidisciplinair als systeemgericht en gestructureerd wordt gewerkt. Er wordt gewerkt met de LEE theorie, competentiegericht werken, oplossingsgericht werken en met motiverende gesprekstechnieken. Bewoners hebben minimaal drie dagen per week dagbesteding. Dit kan betaald werk zijn, vrijwilligerswerk of dagbesteding bij Middin. Deskundige medewerkers van Middin begeleiden en ondersteunen de bewoners op diverse gebieden zoals werk, het aangaan van sociale contacten, maar ook bijvoorbeeld bij de persoonlijke verzorging. Hierbij staat de behoefte en de vraag van de client centraal.

Maatwerk dankzij LifeWise

Voor de begeleiding van cliënten met een LVB gebruikt Middin het samen met collega-zorgaanbieder Cordaan ontwikkelde LifeWise. Dit methodische kader voor cliënten met een LVB en bijkomende complexe problematiek biedt begeleiders concrete handvatten om de zorg zo goed mogelijk vorm te geven. LifeWise geeft de hoofdlijnen van de werkwijze aan, met ruimte voor flexibiliteit in de toepassing. Zo krijgt elke cliënt maatwerk.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.