Lorna Wing Huis

Wonen

Adres

Diamant 27
2719 RZ Zoetermeer
T 079 361 35 49
E lornawinghuis@middin.nl

Adres
Diamant 27
2719 RZ Zoetermeer
T 079 361 35 49
E lornawinghuis@middin.nl
Aan wie
Jong Volwassenen
Type beperking
LVB, VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Voor jongeren met een vorm van autisme
    en vaak een lichte verstandelijke beperking
  • In drie fasen groeien naar zelfredzaamheid
  • Trainen naar zelfstandiger wonen
In de Zoetermeerse wijk Rokkeveen ligt het trainingshuis Lorna Wing van Middin. Hier wonen 14 jongvolwassenen met een vorm van autisme en vaak een licht verstandelijke beperking. In drie fases trainen zij zoveel mogelijk competenties die zij nodig hebben om de stap naar zelfstandigheid te maken.

Eerste stap naar zelfstandigheid

De jongeren die in het Lorna Wing Huis wonen, zijn tussen de 18 en 25 jaar. De meeste jongeren woonden bij hun ouders thuis en gaan bij ons voor het eerst op ‘zichzelf’ wonen. Sommigen hebben een andere voorgeschiedenis. Het stimuleren en aanleren van zelfredzaamheid is een belangrijk aandachtspunt van de training. Met het aanleren van verschillende praktische en sociale vaardigheden groeien ze naar meer zelfstandigheid.

Eigen plek in geschakelde eengezinswoningen

In drie van de vier geschakelde woningen, aan het begin van de straat, leven de jongeren in woongroepen. Het pand verderop in de straat, op nummer 49, hoort ook bij het Lorna Wing Huis. De geschakelde woningen zijn met elkaar verbonden. Ze hebben een mooie gezamenlijke achtertuin waar de jongeren fijn kunnen ontspannen. Iedere woning heeft een huiskamer en een keuken waar vier tot vijf bewoners gebruik van maken. Alle clienten hebben een eigen slaapkamer. De douche en het toilet worden gedeeld door een groepje van drie bewoners.

Op nummer 49 wonen jongeren die inmiddels verder zijn in het ontwikkelen van vaardigheden. Zij kunnen het inmiddels aan om alleen te wonen. In de 'satelliet-woning' op nummer 49 zijn geen begleiders aanwezig. De bewoners kunnen een beroep doen op de begeleiders in de geschakelde woningen aan het begin van de straat. 

Groepen en fases

In het Lorna Wing Huis leren de jongeren in hun eigen tempo nieuwe vaardigheden. De groepen lopen door elkaar zodat de jongeren elkaar kunnen motiveren en stimuleren. Als een nieuwe vaardigheid is aangeleerd krijgt de cliënt daarvan een certificaat. Dit wordt bijgehouden in een eigen (digitale) trainingsmap.

  • In fase 1 maakt de jongere kennis met de eigen groep. De persoonlijk begeleider stelt samen met de de jongere het ondersteuningsplan op met daarin de leerdoelen. Ze leren huishoudelijke vaardigheden, zoals schoonmaken, boodschappen doen en eten koken. In toerbeurt is er corvee.
  • In fase 2 ligt de nadruk op sociale vaardigheden en omgaan met emoties. Samen kijken we welke manier van wonen het beste bij de jongere past en schrijven we in voor een passende woning.
  • In fase 3 blijft de begeleiding meer op afstand en worden de jongeren voorbereid op hun vertrek naar een volgende plek.

Werken naast trainen

De jongeren gaan vier dagen in de week naar school, werk of een Middin-locatie voor leren en werken. De vijfde dag is een trainingsdag. De begeleiding stimuleert de jongeren zelf activiteiten te organiseren en te ondernemen. Er zijn een aantal vaste momenten op een dag om samen te drinken en te eten. In het weekend zijn er gezamenlijke activiteiten en op woensdagavond is er met alle groepen een thema-avond over een actueel onderwerp.

Ondersteuning

De begeleiders maken gebruik van methodieken als ‘Geef me de vijf’, Competentiegericht werken, Non Violent Resistance (NVR), Dit Vind Ik Ervan (DVIE) en MijnEigenPlan. De vrijwilligers zijn onmisbaar om individueel met de jongeren activiteiten te ondernemen.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.