Medezeggenschap

 

 

Medezeggenschap bundelt je wensen

Wat je als cliënt wilt, is voor ons belangrijk. Om ook alle gezamenlijke wensen te bundelen, kent Middin een centrale cliëntenraad (CCR) en diverse vormen van lokale medezeggenschap, zoals een lokale cliëntenraad, cliëntenoverleg of huiskameroverleg. Hierin kun je meepraten over wat goed gaat en waarvan je vindt dat verdere verbeteringen noodzakelijk zijn. Deze acties kunnen dan snel in gang worden gezet. De lokale vormen van medezeggenschap adviseren de zorgmanager van de locatie. De centrale cliëntenraad bestaat uit een kamer cliënten en een kamer vertegenwoordigers. Deze raad brengt op haar beurt adviezen uit aan de raad van bestuur van Middin. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt binnen Middin.

Wil je meer weten over de centrale cliëntenraad of over medezeggenschap binnen Middin? Vul het formulier in, wij nemen vervolgens contact met je op. 

Alle velden zijn verplicht. 

Privacy verklaring

Wij zullen de verstrekte gegevens slechts gebruiken om te reageren op je bericht en deze bijvoorbeeld niet aan derden verstrekken.