Medezeggenschap

Wat je als cliënt wilt, is voor ons belangrijk. Om ook alle gezamenlijke wensen te bundelen, kent Middin een centrale cliëntenraad (CCR) en diverse vormen van lokale medezeggenschap, zoals een lokale cliëntenraad, cliëntenoverleg of huiskameroverleg. Hierin kun je meepraten over wat goed gaat en waarvan je vindt dat verdere verbeteringen noodzakelijk zijn. Deze acties kunnen dan snel in gang worden gezet. De lokale vormen van medezeggenschap adviseren de zorgmanager van de locatie.

Gezocht: nieuwe leden voor de CCR

We zoeken 4 nieuwe leden.
  • Wil jij opkomen voor de belangen van alle cliënten?
  • Durf jij je mening te geven?
  • Vind jij het leuk om samen te werken in een groep met enthousiaste en betrokken mensen?
  • Heb je tijd om tweemaal per maand te vergaderen?

Dan hebben wij jou nodig! We zoeken 4 nieuwe leden.

Wij zijn de leden van de kamer cliënten van de centrale cliëntenraad (CCR) van Middin. We adviseren de raad van bestuur van Middin over de plannen die zij hebben.

De CCR draagt bij aan betere zorg, die meer is afgestemd op de wensen van cliënten. Wil je kijken of dat misschien bij jou past?

Heb je interesse en wil je meer weten of een keer willen aansluiten bij een vergadering? Mail dan naar ccr@middin.nl of vraag je begeleider om hulp.

 

 

 

Adv

Medezeggenschap bundelt je wensen

De centrale cliëntenraad bestaat uit een kamer cliënten en een kamer vertegenwoordigers. Deze raad brengt op haar beurt adviezen uit aan de raad van bestuur van Middin. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt binnen Middin.

Privacy verklaring

Wij zullen de verstrekte gegevens slechts gebruiken om te reageren op je bericht en deze bijvoorbeeld niet aan derden verstrekken.

Vragen?

Heb je vragen over medezeggenschap bij Middin? Stuur een e-mail naar: medezeggenschap@middin.nl