Middin en Hogeschool Leiden maken zich samen sterk voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Delen op social media

Middin en Hogeschool Leiden gaan in de komende jaren intensief en structureel samenwerken om de ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te verbeteren. Sam Schoch, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Middin en Joeri van den Steenhoven, College van Bestuur van Hogeschool Leiden hebben de samenwerkingsovereenkomst rondom het Lectoraat LVB en risicovol gedrag vrijdag 24 april getekend.

Samenwerken

Middin en Hogeschool Leiden gaan samen onderzoeken hoe cliënten met LVB nog effectiever begeleid kunnen worden. Zij zullen onderwerpen langdurig volgen, gaan aan de slag met het toepassen van de kennis in praktijk en de dillema’s die dat oplevert. Hendrien Kaal, lector van het lectoraat LVB en risicovol gedrag in Leiden, is blij met deze samenwerking: “Onze missie is om kennis te delen en onderzoek in te zetten om cliënten nog beter te ondersteunen, begeleiders te coachen, het onderwijs te verbeteren en studenten voor te bereiden op het werk met mensen met een LVB. Dit sluit naadloos op de doelstellingen van Middin aan. Middin en het lectoraat werkten al eerder met elkaar samen. Sam Schoch vult aan: “Ik vind het mooi om de al langer bestaande samenwerking nu uit te bouwen tot een deelname in het lectoraat. Hendrien Kaal heeft met haar collega’s van de Hogeschool Leiden veel expertise opgebouwd in onderzoek ten behoeve van mensen met LVB. Wij kunnen elkaars expertise benutten om de zorg en ondersteuning van cliënten met LVB te verbeteren.”

Digitaal burgerschap onderdeel van begeleidingsstrategie

De samenwerking start met een onderzoeksproject rondom LVB en online gedrag. Dit wordt uitgevoerd door Rogier de Groot, docent en onderzoeker bij Hogeschool Leiden, die hier al enige jaren promotieonderzoek naar doet. Tot nu toe richtte hij zich vooral op de online activiteiten van de jongeren. Samen met een aantal professionals van Middin richt hij zich nu op de vraag waar zij tegenaan lopen als het gaat om online gedrag bij LVB. Iets dat juist nu heel actueel is: “Er wordt digitaal zoveel aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan administratie, bankzaken of mail. Of hoe gaan jongeren met LVB om met bepaalde online verleidingen? Veel jongeren zitten tijdens deze coronaperiode veel achter de spelcomputer. Hoe erg is dat? Is dat bespreekbaar? Samen wordt nagedacht over oplossingen en welke mogelijkheden er voor deze jongeren zijn. Het zou mooi zijn dat een jongere een gevoel van vrijheid ervaart vanuit bepaalde kaders die samen zijn opgesteld en dat het onderzoek de professionals helpt bij handelingsverlegenheid”. Een achterliggend overkoepelend doel voor Rogier de Groot is om het digitaal burgerschap meer in het beleid van zorginstellingen te laten opnemen en een onderdeel van begeleidingsstrategie te laten zijn. Samen met Middin wil hij hierin een eerste stap zetten.

LVB en risicovol gedrag

Mensen met LVB hebben een niet zichtbare beperking. Zij zijn cognitief minder vaardig en hebben een beperkt aanpassingsvermogen. Dat maakt het voor hen vaak moeilijker om zich in onze maatschappij staande te houden. Het lectoraat LVB en risicovol gedrag legt zich toe op onderzoek naar mensen met een LVB die delinquent of ander risicovol gedrag vertonen. De afgelopen tijd neemt de aandacht voor deze groep mensen meer en meer toe. Hun problematiek is soms zo complex dat deze vraagt om een specifieke aanpak en specifieke expertise van de professional.

Kennisdeling door onderzoek en onderwijs

Met het lectoraat LVB en risicovol gedrag willen Middin en Hogeschool Leiden in deze behoefte voorzien om zo deze doelgroep nog beter te kunnen ondersteunen en het onderwijs van (toekomstige) professionals te verrijken. Middin begeleidt deze doelgroep al met het methodisch kader. Dit methodisch kader ‘LifeWise’ zet Middin bij al de hulpvormen in, zowel ambulant als bij wonen en geeft handvatten aan onze professionals om cliënten met LVB te begeleiden en structuur aan te bieden.

Ook op het gebied van onderwijs zal de samenwerking worden verstevigd. Per september zal een aantal medewerkers van Middin gaan instromen in het reguliere onderwijs op het gebied van begeleiding van mensen met een LVB aan de opleiding sociaal werk hogeschool leiden.

Daarnaast zal kennis vanuit onderwijs op maat aan medewerkers van Middin worden aangeboden.  

Over LVB

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een niet-zichtbare beperking (die ze zelf vaak ontkennen). De beperking uit zich in problemen als schulden, langdurige werkeloosheid, dak- en thuisloos zijn, voortijdig schoolverlaten, zorg mijden, isolement, huiselijk geweld en/of overlast voor de omgeving. Middin ondersteunt cliënten met een LVB in Zuid-Holland.

Middin ondersteunt cliënten met een LVB bij wonen, werken, ondersteuning thuis en vrijetijds­besteding, zoals sporten. 

Meer weten over onze producten en diensten voor mensen met een lvb?

Meer weten over onze werkwijze?