Middin en Orion spreken intentie uit voor vergaande samenwerking

Delen op social media

Op dinsdag 21 mei hebben de bestuurders van Middin en Orion een intentieverklaring ondertekend. In de intentieverklaring spreken de organisaties de intentie uit dat zij samen een vergaande samenwerking voorbereiden met als doel een fusie. Bij deze fusie wordt Orion herkenbaar en zichtbaar onderdeel van Middin.

Samenwerking

Aan de intentieverklaring is een periode van intensief overleg en onderzoek voorafgegaan. Uit dit onderzoek is gebleken dat Middin en Orion over en weer gewaardeerde collega's zijn met duidelijke raakvlakken en overeenkomsten. Orion is ter ondersteuning in de bedrijfsvoering op zoek naar een betrouwbare partner die bovendien de eigenheid van de organisatie respecteert en bereid is om het unieke antroposofische karakter van de organisatie te verstevigen richting de toekomst. Samenwerking betekent voor Middin met name in de regio Rotterdam Rijnmond een verbreding en verrijking van het zorgaanbod en wil daarom deze partner graag zijn.

Advisering en goedkeuring

We vinden het belangrijk om onze medezeggenschapsraden mee te nemen in de voorbereidingen voor de samenwerking. Zij hebben hier uiteraard ook een adviserende rol. De beoogde samenwerking is dan ook onder voorbehoud advisering door de cliënten- en medewerkersmedezeggenschap van beide organisaties. Daarnaast is de voorgenomen fusie ook afhankelijk van goedkeuring door onder meer de relevante toezichthouders en mededingingsautoriteiten. Pas als het traject van goedkeuring en advisering zorgvuldig is doorlopen gaan we verder met de voorgenomen fusie.

Vertrouwen in de samenwerking

De bestuurders van Middin en Orion hebben vertrouwen in de voorgenomen samenwerking. De komende maanden worden de voorbereidingen voor deze samenwerking verder vormgegeven. We verwachten dat het fusietraject per 1 januari 2020 is afgerond.