Middin tot 2032 partner jeugdhulp in gemeente Den Haag

Delen op social media

Namens Middin tekende bestuurder Emmeke van Eersel op 7 juli de overeenkomst Doorontwikkeling Jeugd- en Gezinshulp Den Haag. Middin is lid van het samenwerkingsverband Rondomjou. Ook Wethouder Hilbert Bredemeijer (Onderwijs, Jeugd en Sport), de andere bestuurders van Rondomjou en de bestuurders van het samenwerkingsverband Kracht Jeugd en Gezin zetten hun handtekening.
Tekenen convenant aanbesteding jeugd den haag

Middin schreef samen met aanbieders Jeugdformaat, Youz en Xtra in op de aanbesteding als samenwerkingsverband Rondomjou. Het andere samenwerkingsverband heet Kracht Jeugd en Gezin is bijeengebracht door Incluzio, een dochterbedrijf van de Facilicom Group. De overeenkomst loopt van 2024 tot 2032.

Werk genoeg voor alle begeleiders

RondomJou en Kracht gaan samen met de gemeente op basis van partnerschap de jeugdhulp vanaf 2024 verzorgen voor de komende 8 jaar. Samen zijn zij verantwoordelijk voor preventie, basiszorg en specialistische jeugdhulp in Den Haag. Middin en de partners in het samenwerkingsverband RondomJou gaan in 2024 aan de slag in de twee gebieden Centrum en Rand. Kracht heeft de twee gebieden Escamp en Kust gegund gekregen.

In juni zijn begeleiders voor Jeugd & gezin geïnformeerd over de (toen nog voorgenomen) gunning en de samenwerking. Het is een mooie erkenning dat Den Haag ons de doorontwikkeling van jeugd- en gezinshulp in de gemeente mede toevertrouwt. De precieze invulling van het te verdelen werk en de locaties die daarbij horen, wordt de komende periode duidelijk. Daarover worden gesprekken gevoerd met alle betrokken teams en personen. Ook vanaf 2024 heeft Middin voor alle huidige betrokken begeleiders werk. Middin blijft graag uitgaan van hun expertise en betekenisvolle inzet.

Samenwerking

Het samenwerkingsverband ‘RondomJou’ is aangegaan om een aantal redenen:

  • De gemeente Den Haag wil dat zorgaanbieders nóg beter aansluiten op de behoeften van de wijk. Hiervoor is het nodig dat alle betrokken instanties binnen een gebied samenwerken
  • De gemeente geeft een integrale opdracht: de gecontracteerde zorgaanbieders moeten alle voorkomende vragen op het gebied van jeugd- en gezinshulp kunnen oppakken. Alleen door samenwerking kunnen we de integrale opdracht uitvoeren.
  • De bestaande samenwerking tussen Middin en de andere aanbieders leverde positieve praktijkervaringen op.

Meer ruimte jeugdhulpprofessionals

Den Haag is een stad met grote verschillen per stadsdeel en wijk, ook op het gebied van (mentale) gezondheid. Vanaf 2024 kan er waar het nodig is verschillend, oftewel ongelijk, geïnvesteerd worden voor gelijke kansen voor alle Haagse kinderen en jongeren. De focus ligt nóg meer op het gezin. Om ouders en jeugdigen sneller hulp en ondersteuning te bieden komt er per gebied één organisatie van preventie tot specialistische jeugdhulp.

Jeugdhulpprofessionals krijgen (meer) ruimte om te doen wat nodig is. Er wordt meer geïnvesteerd op preventie en het versterken van ondersteuning uit de omgeving van kinderen en jongeren. Problemen die horen bij het opvoeden en opgroeien kunnen in het persoonlijke netwerk besproken worden. Dat doen de samenwerkingsverbanden en de gemeente samen met (in)formele organisaties en netwerken in de wijk.