Middin werkt samen met Basalt om mensen met NAH te ondersteunen

Delen op social media

Middin biedt mensen met niet-aangeboren hersenletsel op allerlei manieren ondersteuning. Dit varieert van begeleiding aan huis (ambulante hulp) tot logeerzorg en van begeleid wonen en activiteitencentra tot het Hersenz behandelprogramma. Dankzij dit complete aanbod kunnen we NAH-ers op basis van hun behoefte (de vraag goed verstaan) helpen.
Laten we met elkaar deze groep mensen blijven ondersteunen. Ieder op haar eigen specialisme, aanvullend aan elkaar. Daarmee maken we hen sterker in hun dagelijks leven.
Erwin Stokvis, zorgmanager Hersenz

We merken echter dat NAH-ers na thuiskomst uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum moeite hebben om hun (aangepaste) leven op te pakken. Deze groep NAH-ers wordt dan niet meer begeleid vanuit het ziekenhuis of revalidatiecentrum en valt in een spreekwoordelijk gat. Zij hebben geen idee hoe ze hier uit moeten komen en al helemaal niet dat Middin ze daarbij kan helpen.

Samenwerking met Basalt

Revalidanten van Basalt maken in de laatste fase van revalidatietraject kennis met Middin. Nina Willemse, een van onze NAH-specialisten, gaat hiervoor op bezoek in het revalidatiecentrum. De revalidant en zijn of haar naaste(n) kunnen haar dan vragen stellen over ondersteuning in de thuissituatie. Zij informeert hen dan op haar beurt over het Hersenz behandelprogramma. Hersenz biedt een integraal, samenhangend aanbod van behandeling met aandacht voor geestelijke, emotionele en lichamelijke aspecten. Het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie van mensen met NAH zijn hierbij de voornaamste doelen.

Wanneer blijkt dat de behandeling van Hersenz niet past bij de revalidant of als hij/zij aangeeft iets anders nodig te hebben, dan informeert Nina hen ook over andere vormen van begeleiding vanuit Middin.

Hersenz van grote waarde

‘Direct na de behandeling bij Basalt kan het Hersenz programma bij Middin van grote waarde zijn om volwaardig mee te gaan draaien in het gezin of de maatschappij. Met name als er meer tijd nodig is om vaardigheden in te slijpen en op langere termijn blijkt dat het oppakken van het normale leven niet zo vanzelfsprekend gaat als gedacht, is extra aandacht wenselijk’, aldus Thieu Berkhout, zorgmanager bij Basalt. ‘In dit soort gevallen biedt het programma van Middin uitkomst en een passend vervolg op onze behandeling’. 

Regiodirecteur Emmeke van Eersel (Middin) is blij met deze samenwerking.‘Wij horen van mensen met NAH dat zij na behandeling in een ziekenhuis of revalidatiecentrum vol goede moed naar huis gaan. Als ze eenmaal thuis zijn, gaat het echter allemaal niet altijd als verwacht of gewenst. Soms is dat al kort na thuiskomst zichtbaar, maar vaak pas na een aantal maanden. Door hen voor vertrek uit het revalidatiecentrum al te informeren over mogelijke vormen van ondersteuning, laten we hen weten dat er hulp is als ze daar behoefte aan hebben. Hulp die op maat gemaakt is voor hen, aansluit bij hun behoeften en geleverd wordt door NAH-specialisten.’

Naast de samenwerking met Basalt werkt Middin ook samen met Transmitt revalidatie. Erwin Stokvis, onze zorgmanager Hersenz en initiatiefnemer van deze samenwerkingen, hoopt dat er meer revalidatiecentra en ziekenhuizen open staan voor een gelijksoortige samenwerking. ‘Laten we met elkaar deze groep mensen blijven ondersteunen. Ieder op haar eigen specialisme, maar aanvullend aan elkaar. Daarmee maken we hen sterker in hun dagelijks leven.’

Meer weten over de behandeling

Kijk op de website Hersenz, Basalt en Transmitt voor meer informatie.