Mosaico

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Weesperstraat 87-89
2574 VS Den Haag
T 070 32 36 363
E mosaico@middin.nl

Adres
Weesperstraat 87-89
2574 VS Den Haag
T 070 32 36 363
E mosaico@middin.nl
Aan wie
Volwassenen
Type beperking
VG en ASS

Locatie kenmerken

    • Breed aanbod aan verschillende soorten werk
    • Mosaico is ook een stage-leerbedrijf
    • Veel contacten in de omringende wijk

 

Bij Mosaico werken mensen met een lichte tot matige verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De cliënten worden er gestimuleerd om te ontdekken waar hun kracht ligt en hun vaardigheden te ontwikkelen. Dat is voor hen een goede manier om hun plek in de maatschappij te vinden en er volwaardig aan deel te nemen. Het aanbod aan werkzaamheden is breed: Weverij , Groen groep (daar valt onder Productie – en Participatie Groep , Dienstverlening, Milieu - en Tuingroep).

Mosaico is voor onbekende tijd gevestigd op de Weesperstraat.

Bij werkcentrum Mosaico werken 42 mensen met een lichte tot matige verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De sfeer is er prettig en stimulerend. Doordat er veel verschillende werkzaamheden worden aangeboden, is er voor veel mensen een passende activiteit. De cliënten maken producten en verlenen diensten waar ze trots op zijn. Tegelijkertijd zorgen de begeleiders ervoor dat er geen werkdruk is.

 Met  zorg een duurzaam handgemaakt product

 

winkel

Werk in de weverij is een creatief proces

Mosaico beschikt over een ambachtelijke  weverij, waar de cliënt zich kan ontplooien in eenwaar ambacht. Op de weverij werken wevers en weefsters. Cliënten doen hier ervaring op in het gehele proces, van grondstof tot eindproduct en verkoop van de producten. Er worden grondstoffen zonder toevoegingen gebruikt op de weverij zoals;  gebruikte plastictassen en plasticzakken, raffia waar de tomatenplanten langs zijn gegroeid, koffiezaken en andere gebruikte materialen. Van het weefwerk worden vervolgens prachtige kleurrijke en duurzame tassen, etuis gemaakt. De producten worden verkocht bij Mosaico, Middin winkels en op evenementen.

Groen groep doet productie werk, dienstverlening en tuinonderhoud

Cliënten doen ondersteunende werkzaamheden voor o.a. de Weverij van Mosaico en Participatie centrum Weesperstraat. Opdrachten van bedrijven en organisaties komen binnen bij de Productiegroep en worden uitgezet. Denk hierbij aan b.v. folders rondbrengen in de wijk, papier versnipperen t.b.v. de dierenopvang. Het werk is steeds anders, Mosaico is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Daarnaast hebben cliënten een belangrijke rol in de facilitaire dienst en tuingroep, zij zorgen voor een schoon gebouw en voor de koffie en thee tijdens pauzes. De tuingroep draagt zorg voor de bloementuin (voor de bijen en andere insecten) en de groentetuin. De groenten wordt gebruikt voor het maken van verse soep.

Werk in de wijk 

Mosaico richt zich sterk op participatie, waarvan het werk in de wijk een onderdeel is. De cliënten werken bijvoorbeeld samen met de groenvoorziening, zorgen ervoor dat de wijk schoon blijft en brengen flyers rond voor bedrijven en organisaties die in de buurt gevestigd zijn. In de wijk ligt een kinderboerderij, waar cliënten ook werkzaamheden uitvoeren zoals het schoonhouden van de hokken of voeren van de dieren. Ook bieden enkele cliënten ondersteuning bij een klein restaurant in de wijk.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.