Mosaico

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Pompstraat 16
2516 RJ Den Haag
T 070 395 23 71
E mosaico@middin.nl

Adres
Pompstraat 16
2516 RJ Den Haag
T 070 395 23 71
E mosaico@middin.nl
Aan wie
Volwassenen
Type beperking
VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Breed aanbod aan verschillende soorten werk

  • Prettige sfeer met veel aandacht voor de cliënten

  • Mosaico is ook een stage-leerbedrijf

  • Veel contacten in de omringende wijk

  • Mosiaco is voor medewerkers en vrijwilligers een leuke plek om te werken
Bij Mosaico werken mensen met een lichte tot matige verstandelijk en/of lichamelijke beperking. De cliënten worden er gestimuleerd om te ontdekken waar hun kracht ligt en hun vaardigheden te ontwikkelen. Dat is voor hen een goede manier om hun plek in de maatschappij te vinden en er volwaardig aan deel te nemen. Het aanbod aan werkzaamheden is breed: van industrieel werk, huishoudelijk werk en werk in de wijk tot weven.

Werken om je te ontwikkelen

Bij werkcentrum Mosaico werken 35 mensen met een lichte tot matige verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het is een kleinschalige locatie waardoor het overzichtelijk is. De sfeer is er prettig en stimulerend. Doordat er veel verschillende werkzaamheden worden aangeboden, is er voor iedereen een passende activiteit.

De cliënten maken producten en verlenen diensten waar ze trots op zijn. Tegelijkertijd zorgen de begeleiders ervoor dat er geen werkdruk is. “Wij helpen mensen om in hun kracht te staan en zich te ontwikkelen.” Dat is het motto van Mosaico.

Industrieel en huishoudelijk werk

Het industrieel werk gebeurt in opdracht van bedrijven en organisaties. Zo vullen de cliënten bijvoorbeeld dozen met onderdelen voor de bouw. Het werk is steeds anders, Mosaico is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Daarnaast hebben cliënten een belangrijke rol in de huishoudelijke dienst; zij dragen zorgen voor een schoon gebouw en de koffie en thee.

winkel

Werk in de wijk

Mosaico richt zich sterk op participatie, waarvan het werk in de wijk een onderdeel is. De cliënten werken bijvoorbeeld samen met de groenvoorziening en zorgen ervoor dat de wijk schoon blijft en
brengen flyers rond voor bedrijven en organisaties die in de buurt gevestigd zijn.

In de wijk ligt een kinderboerderij, waar cliënten ook werkzaamheden uitvoeren, zoals het schoonhouden van de hokken en het voeren van de dieren.

Wij werken veel samen met de wijk

Werk in de weverij

Mosiaco beschikt over een heuse weverij, waar de cliënt zich kan ontplooien in een ware ambacht. Op de weverij werken wevers en weefsters. Cliënten doen hier ervaring op in het gehele proces, van grondstof tot eindproduct.

Eén van de grondstoffen die 1 op 1, dus zonder toevoeging, wordt verwerkt in het weefwerk is plastic. Van het weefwerk worden vervolgens prachtige kleurrijke en duurzame tassen, etuis etc. gemaakt. De producten worden verkocht bij Mosaico zelf en in de winkels van Middin.

Een mooi initiatief is de samenwerking met een lokale Albert Heijn, waar de tassen van de weverij te koop zijn. Speciaal voor dit initiatief worden de Albert Heijn tassen bewaard en gerecycled in dit weefwerk.

Voor haar betrokkenheid in de wijk Laak kreeg Mosaico in 2016 de Gulden Klinker van de gemeente Den Haag.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.