Moskousingel

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Moskousingel 34
2548 VG Den Haag
T 070 336 47 77
E moskousingel@middin.nl

Adres
Moskousingel 34
2548 VG Den Haag
T 070 336 47 77
E moskousingel@middin.nl
Aan wie
Jeugd
Type beperking
NAH, VG, EMB en ASS

Locatie kenmerken

  • Voor kinderen tot twaalf jaar met een verstandelijke beperking
  • Multidisciplinaire samenwerking met deskundigen
  • Zaterdagopvang mogelijk
In de wijk Wateringseveld ligt kinderdagcentrum Moskousingel. Het kinderdagcentrum biedt plaats aan zes groepen kinderen in de leeftijd van vijf tot twaalf jaar. De ondersteuning is gericht op persoonlijke ontwikkeling van de kinderen.

De begeleiders bieden een gestructureerd dagprogramma waarbij ontspanning en inspanning afgewisseld worden. De begeleiders hebben goed contact met ouders om vervolgstappen met elkaar te bespreken. Deskundige medewerkers van het expertisecentrum ondersteunen hen daarbij.

Luisteren naar de wensen van ouders en kind

Het dagprogramma op de Moskousingel is gericht op de ontwikkeling van het kind. Daarbij staat voorop wat de mogelijkheden zijn. Samen met de ouders zoeken naar een goede balans van inspanning en ontspanning. Met als doel vaardigheden te vergroten en te ontwikkelen binnen de mogelijkheden van ieder kind. Door te luisteren naar de wensen van de ouders, hier in mee te denken en te kijken naar het kind, werkt het team doelgericht aan de ontwikkeling van het kind. Op het kinderdagcentrum zijn een fysiotherapeut, logopedist, gedragsdeskundige, ergotherapeut, arts en een bewegingsmedewerker aanwezig.

Moskousingel kinderdagcentrum

Zes groepen

Er zijn zes groepen met zes kinderen in de leeftijd tot van vijf tot twaalf jaar. Er is een gymzaal, een snoezelruimte en een zwembad. Wij kijken in welke groep het kind het beste past en welke het meest stimulerend is voor de ontwikkeling. Waarbij de aanpak gericht is op duidelijkheid en een consequente aanpak. We bieden een veilige en voorspelbare omgeving zodat het kind zich optimaal kan ontplooien en ontwikkelen. Dit door stimuleren van spel, contact maken, communicatie en het hebben van plezier. In de totale communicatie wordt ter ondersteuning gebruik gemaakt van planborden met picto’s, audio en gebaren.

Ontspanning en inspanning vormen de rode draad in het dagprogramma

Ontspanning en inspanning vormen de rode draad in het dagprogramma. Ook werken de begeleiders aan sociaalemotionele-, motorische-, cognitieve en communitatieve vaardigheden. Zij passen dit aan op het kind en werken met activiteiten gericht op het beleven en meebeleven. De activiteiten zijn op zintuiglijk niveau: ruiken, kijken, horen, proeven en voelen. Met thema's, zoals seizoenen, 'dit ben ik' of feestdagen blijft het programma afwisselend. Begeleiders hebben regelmatig goed contact met ouders over de vaardigheden van de kinderen en verdere ontwikkeling. Ook kijken de begeleiders samen met de ouders naar een goede vervolgplek voor hun kind is.
Naast dagopvang is het ook mogelijk om deel te nemen aan zaterdagopvang. De aandacht ligt dan meer op vrije tijd en uitstapjes.