NAH Symposium Nieuwe datum: 15 september 2022

Delen op social media

Om cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het van belang dat we sluitende zorg realiseren. Dat we van elkaar weten in welke mate we bijdragen aan de zorg voor iemand met NAH. Dat we elkaar kunnen vinden. Maar hoe doen we dat? Deze zaken staan centraal op het NAH Symposium van Middin. Op deze pagina vind je meer informatie over het symposium.
Datum: 15 september 2022
Locatie: Fokker Terminal (Binckhorstlaan 249, 2516 BB Den Haag)
Tijdstip: 15:00 tot 20:00 uur
Doelgroep: professionals, mensen met NAH, beleidsmakers, bestuurders en financiers 

Aanmelden is kosteloos

Gespreksonderwerpen

Tijdens het symposium gaan we met elkaar in gesprek over het belang van samenwerking rondom cliënten met NAH. We bespreken hoe we elkaar het best kunnen vinden. En hoe we kunnen achterhalen wie in welke mate bijdragen aan deze zorg. Maar we zoomen ook in op de complexiteit van het signaleren van NAH. Hoe komt het dat gevolgen zich pas na verloop van tijd manifesteren? Welke handvatten hebben we om goed te kunnen signaleren en verwijzen naar passende zorg en begeleiding? Kortom: hoe zorgen we ervoor dat iemand, wiens leven plotseling door hersenletsel op zijn kop staat, in goede handen komt?

Sprekers met jarenlange NAH-ervaring

Over die vragen gaan we met elkaar in gesprek. Daarnaast presenteren we met trots onze keynote speakers. Zij hebben verschillende achtergronden en beschikken stuk voor stuk over jarenlange ervaring met NAH. Onze sprekers laten hun licht schijnen over de (aandacht voor) samenwerking rondom cliënten met NAH:

  • Wilco Peul: hoogleraar neurochirurgie en werkzaam in het LUMC, HMC en Haga ziekenhuis. Na honderden mensen met hersenletsel te hebben geopereerd, zocht hij een aantal van hen op. Hij schrok van de beperkingen die deze mensen vaak nog hadden. Sindsdien maakt hij zich sterk voor meer bekendheid voor NAH en onderzoek naar behandelmethoden.
  • Eric Hermans: medisch socioloog en schrijver van het boek ‘Over het hoofd gezien’. Hierin beschrijft hij twaalf levensgeschiedenissen en de impact die onbehandelde en onzichtbare beperkingen als gevolg van NAH hebben op het leven van kinderen.
  • Caroline van Heugten: hoogleraar klinische neuropsychologie bij Maastricht University en hoofd Expertisecentrum Hersenletsel Limburg. Zij ontwikkelde recent een tool die huisartsen helpt om NAH in hun praktijk beter te kunnen signaleren.
  • Christine Kliphuis: ervaringsdeskundige, voormalig deelnemer behandelprogramma Hersenz en schrijver van het boek ‘Klap’. Hierin beschrijft ze de impact van hersenletsel op haar leven. In haar dagelijks leven geeft ze lezingen en gastlessen aan onder meer bedrijfsartsen, revalidatiecentra, zorginstellingen, mantelzorgers en studenten.

Programma

15:00 - 15:30 Inloop en ontvangst met koffie en thee

15:30 - 15:35 Opening door Emmeke van Eersel, lid Raad van Bestuur

15:40 - 16:00 Wilco Peul - "Kennislacunes en hiaten in de vervolgzorg"

16:05 - 16:25 Eric Hermans - "Kind en NAH, een vergeten groep?"

16:30 - 16:50 Caroline van Heugten - "Signalering en doorverwijzing binnen de NAH zorg"

Pauze (incl. hapje)

17:15 - 18:15 Verdiepende sessies

18:30 - 18:50 Christine Kliphuis - "Op zoek naar het nieuwe normaal"

18:50 - 19:00 Afsluiting

19:00 - 20:00 Aangeklede borrel

Aanmelden

Meld je aan, zodat we samen de best mogelijke zorg voor cliënten met NAH kunnen realiseren. Accreditatie voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en AVG-artsen: 3 punten (KNMG/Cluster 1).

Meld je aan via onderstaand formulier: