Nieuwe regels bezoek locaties Middin

Delen op social media

Door de coronacrisis kunnen we elkaar niet meer opzoeken en dat is heel moeilijk. Juist nu wil je elkaar vasthouden en troosten. Dat dit niet kan, is extra verdrietig. Gelukkig is Middin aan het kijken naar nieuwe regels voor bezoek. We luisteren naar het advies van het RIVM, dat is het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu. En ook naar de VGN, dat is de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

We willen graag dat iedereen gezond blijft. Daarom kijken we stap voor stap naar wat er nu kan. Per locatie spreken we nieuwe regels af voor bezoek.

Goed nieuws

Op vrijwel alle locaties worden de nieuwe regels minder streng en kan er weer bezoek komen. Op locaties waar een besmetting is of waar we denken dat er een besmetting is, kan het niet. Per locatie zijn er eigen regels over bezoek. Dit heeft te maken met de manier van wonen. Ook met wie er wonen. En het ligt ook aan de begeleiding en verzorging die er nodig is.

Als bezoek mogelijk is

Nu bezoek op locatie weer mag, gelden er wel strenge regels:

  • Per locatie zijn er richtlijnen afgesproken voor het regelen van bezoek.
  • Bezoek maakt altijd eerst een afspraak. Zomaar komen kan dus niet. Daarmee voorkomen we dat er teveel mensen tegelijk komen. Zo houden we het veilig voor ons allemaal.
  • Niemand heeft gezondheidsklachten die lijken op het coronavirus. Welke klachten dit zijn, lees je bij uitleg coronavirus.
  • Handen wassen moet nog steeds, voor en na het bezoek.
  • Iedereen blijft 1,5 meter afstand houden. Elkaar aanraken kan niet. Knuffelen en vasthouden helaas dus ook niet.
  • Bezoek vindt plaats of in een speciale ruimte, of in een aparte kamer (bijvoorbeeld in de kamer van de bewoner) of ergens buiten, bijvoorbeeld in een tuin.
  • Bezoekers gebruiken niet de gezamenlijke ruimtes zoals huiskamer, trefpunt of het gezamenlijke toilet. De gang, de trap en de lift mogen wel gebruikt worden door het bezoek.
  • Bezoekers hebben geen contact met andere bewoners als die er zijn
  • Als het afgelopen is gaan bezoekers meteen weg. Als zij willen praten met de begeleiding kan dat telefonisch
  • Als er iemand op de locatie (misschien) besmet is met het coronavirus kan er niemand meer op bezoek komen. Totdat de besmetting voorbij is.

We snappen dat dit strenge regels zijn. Toch moet het, want we willen niet dat er bewoners, medewerkers, bezoekers of wie dan ook, ziek worden. We doen er alles aan om dit te voorkomen. Middin kijkt elke twee weken opnieuw of er nieuwe regels moeten komen voor de locatie.

Elkaar zien zonder aanraken

Middin doet haar best om te zorgen dat bezoek mogelijk wordt voor iedereen. We kijken naar manieren om elkaar te kunnen zien en ontmoeten, zonder dat je elkaar aanraakt. Denk bijvoorbeeld aan een afgesloten ruimte met glas er tussen. De begeleiders van Middin weten welke regels er gelden voor de locatie. Ook weten zij wat Middin allemaal aan het bedenken is om bezoek mogelijk te maken. Wil je weten of er nu bezoek mag komen op de locatie, praat dan met een begeleider van Middin.