Ondersteuning bij opvoeding

Ambulante ondersteuning

Aan wie
Jeugd
Type beperking
LVB

Kenmerken

  • Voor ouders die advies en ondersteuning bij de opvoeding kunnen gebruiken

  • Praktische ondersteuning op basis van een vertrouwensband

Heeft u moeite met het opvoeden en verzorgen van uw kinderen? Heeft u vragen rond de opvoeding van uw kind? Soms valt het niet mee om een gezin met één of meer kinderen te laten draaien. Om u te helpen biedt Middin gezinsondersteuning. Middin helpt u bij vragen over de opvoeding zoals: hoe zorg ik dat mijn kind op tijd gaat slapen? Hoe kan ik mijn kind helpen bij het groter worden? Hoe kan ik zorgen voor een prettige sfeer in mijn gezin? Deskundige medewerkers van de pedagogische ambulante ondersteuning van Middin beantwoorden al deze vragen. Ook helpen zij bij het uitvoeren van praktische zaken zoals de verzorging van uw kind of gaan met u mee naar een ouderavond op school.

Opvoeding en verzorging

Opstaan, ontbijten, kinderen op tijd naar het kinderdagverblijf of naar school, het huis schoonhouden, gezond eten voor de kinderen, rust en regelmaat in het gezin. Er kan heel wat op u af komen als u een kind heeft.

Elk kind is anders en elke leeftijd vraagt weer wat anders van ouders. Samen met u kijkt Middin naar uw situatie en uw mogelijkheden. Wat vindt u belangrijk voor uzelf en uw kinderen? En hoe kunt u dat in de praktijk voor elkaar krijgen? De begeleiders van Middin luisteren en denken met u mee. Met hun ervaring kunnen ze veel goede tips geven waarmee u zelf aan de slag kunt.

 

Samen kijken we naar uw situatie en de mogelijkheden
Ondersteuning bij opvoeding

Stapje voor stapje

Maar niet alleen praten met elkaar is belangrijk. Ook samen aan de slag gaan en samen kijken wat er nodig is. Bijvoorbeeld door een extra handje te helpen bij het opstaan en aankleden van de kinderen. Stapje voor stapje krijgt u zelf weer controle over uw eigen gezin en huishouden. Dat is belangrijk en fijn voor u en voor uw kinderen. De begeleiders weten dat en zij helpen u daar graag bij. De begeleiders van Middin ondersteunen u en uw gezin door middel van HouVast. 

Wat is HouVast

Bekijk de HouVast informatiekaart!

HouVast: meer grip op opvoeding en huishouden Download
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je zorg aan huis nodig hebt, wordt betaald via de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de Jeugdwet. De Wmo is er voor mensen die niet meer op (volledig) eigen kracht hun leven kunnen leiden. De Jeugdwet is er voor ouders die hulp nodig hebben bij de verzorging en/of opvoeding van hun kinderen. Je kunt bij de gemeente terecht voor het aanvragen van financiering van deze zorg, bijvoorbeeld voor Den Haag en Rotterdam.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.

Wil je de informatie nog eens rustig nalezen?

Je kunt de informatie over deze locatie nalezen op het infoblad.
Download hier het infoblad