Ondersteuning op kinderdagverblijf en school

Heb je een vraag?

Bel of mail met Klantcontact

 

 

Wil je je kind naar een regulier kinderdagverblijf of regulier onderwijs laten gaan? Of is er extra expertise nodig op het speciaal onderwijs? De ambulante begeleiders van Middin komen naar kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen. Zij kunnen je kind en ook de leiders en leerkrachten ondersteuning geven. Door te laten zien hoe je dochter of zoon met andere kinderen kan spelen. Of hoe je kind beter kan leren. De ambulante begeleiding is tijdelijk. Maar de begeleiders kunnen altijd nog een paar keer bepaalde zaken doornemen. Zo kunnen leerkrachten, leidsters en jijzelf zelfstandig verder.

Klik hier voor meer informatie over ondersteuning op school