Onderzoek naar succes begeleiding mensen met een LVB+ naar werk

Delen op social media

Jobcoaches en werkbegeleiders bij Middin en collega-organisatie Cordaan (Amsterdam) zijn succesvol om mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende complexe problemen (LVB+) te begeleiden naar betaald werk. Tot nu toe is echter nog niet vastgelegd wát hun aanpak succesvol maakt. Het Amsterdam UMC gaat daar nu, in opdracht van Middin en Cordaan, onderzoek naar doen onder de naam JobWise. Voor het onderzoek heeft het Zorgondersteuningsfonds subsidie toegekend.

Mensen met een LVB en bijkomende complexe problemen, zoals verslaving, schulden, detentieverleden, enz., hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Middin en Cordaan bieden arbeidsintegratietrajecten aan met de inzet van jobcoaches en creëren kansen om deze mensen zoveel mogelijk te laten participeren in de samenleving. Een jobcoach begeleidt mensen met een LVB+ naar betaald werk en kan voor zowel de cliënt als werkgever, het aanspreekpunt zijn voor begeleiding en vragen. Een jobcoach blijft ook betrokken bij de plaatsing en nazorg.

Stapsgewijs naar betaald werk

Jobcoach Middin: “Astrid is een jonge vrouw met verslavings- en schuldenproblematiek. Zij wilde er echt uitkomen, maar dat kon niet zonder hulp. Daarom werkten schuldhulpverlening, ambulante begeleiding, de gemeenteconsulent en ik samen om Astrid te helpen haar leven weer op te bouwen. Ik keek met Astrid hoe we de stappen naar betaald werk klein konden maken. Ze begon op een beschermde werkplek. De volgende stap was een kringloopwinkel, waar ze haar basisvaardigheden verder kon ontwikkelen. Uiteindelijk is Astrid, met vallen en opstaan, in twee jaar tijd doorgegroeid naar betaald werk. Dat betekent zoveel meer dan onbetaald werk. Ze is echt nodig en krijgt waardering. Ik vind dat fantastisch. Met onze ondersteuning heeft een jonge vrouw, die de drive had om haar leven te veranderen, een kans gekregen.”

werken met begeleiding

JobWise als vervolg op LifeWise

Eerder deed het Amsterdam UMC ook onderzoek naar de begeleiding van mensen met een LVB+ voor Middin en Cordaan: hieruit is het methodisch kader LifeWise ontstaan. JobWise is hier een vervolg op. LifeWise is opgebouwd uit 16 handvatten met 4 pijlers. Eén van die pijlers is ‘inbedden’. Hieronder valt ook het begeleiden van cliënten naar betekenisvol(le) werk/daginvulling.

Met het onderzoek willen Middin en Cordaan te weten komen wat de succesfactoren zijn die de jobcoaches/werkbegeleiders van Middin en Cordaan inzetten in de begeleiding van cliënten met een LVB+ naar en tijdens betaald werk. Jobcoaches en werkbegeleiders krijgen handvatten in de begeleiding van de doelgroep én de werkwijze wordt zo overdraagbaar. Het Amsterdam UMC gaat ook onderzoeken hoe de werkwijze van de jobcoaches en werkbegeleiders bij Middin en Cordaan wordt ervaren door de verschillende betrokkenen (jobcoaches, cliënten, woonbegeleiders, werkbegeleiders, werkgevers, UWV/gemeenten).

Het onderzoek zal het tweede kwartaal van 2020 zijn afgerond.

LifeWise LVB

Wil je meer weten over LifeWise klik hier