Online zorgportaal: sterker samenspel tussen cliënt, verwant en medewerker

Delen op social media

Caren heeft haar intrede gedaan bij Middin. Het is niet de naam van een nieuwe begeleider. Caren is het online zorgportaal dat cliënten en hun verwanten kunnen gebruiken om de zorg voor de cliënt te organiseren, zowel onderling als samen met de begeleiders van Middin. De eerste ervaringen laten zien dat deze extra vorm van communicatie grote meerwaarde heeft. Cliënten kunnen hun eigen dossier en rapportages inzien, familieleden hebben op elk moment van de dag direct op veel vragen een antwoord. Begeleiders ervaren het als een ondersteuning in hun werk.

Begeleiders werken in het elektronisch cliëntendossier ONS en cliënten en hun verwanten kunnen de applicatie Caren gebruiken. In Caren wordt informatie uit ONS getoond, die is afgestemd op de specifieke informatiebehoefte van cliënten en hun verwanten. Ook kunnen zij in Caren de rapportages van begeleiders en het zorgplan van de cliënt inzien. Dat zorgplan laat zien welke doelen met de ondersteuning van de cliënt worden nagestreefd en wat daarvoor wordt gedaan. Cliënten hebben ook de mogelijkheid om een nieuw zorgplan in Caren digitaal te ‘ondertekenen’.

In Caren is het ook mogelijkheid om berichten te plaatsen en een agenda bij te houden. Cliënten en hun verwanten kunnen dit onderling doen, maar ook met de begeleiders van Middin. De cliënt en zijn informele netwerk kan zo op één centrale plek de zorg organiseren.

Goede aanvulling: informatie en communicatie
Cliënten en verwanten die Caren al gebruiken zijn blij met het systeem. Ook de medewerkers van Middin ervaren het als een nuttige toevoeging in hun dagelijkse werk. Veel antwoorden op vragen zijn voor cliënten en familieleden nu makkelijk terug te vinden. Natuurlijk blijft het persoonlijke contact bestaan. De vragen die worden gesteld, zijn nu meer inhoudelijk dan in het verleden.

Optimaal beveiligd
Aan de beveiliging van de persoonlijke informatie in Caren is veel aandacht besteed. Cliënten die een koppeling willen maken tussen Caren en hun dossier in ONS hebben daarvoor een activatiecode nodig. Wie vervolgens toegang wil tot het zorgdossier via Caren kan dit alleen via de code op de telefoon. Pas als deze code in het systeem wordt ingevoerd, is er inzage in de gegevens.

Leren van ervaringen
Het gebruik van Caren bij Middin is nog nieuw. Middin luistert goed naar de ervaringen van cliënten, hun familieleden en medewerkers. Hun opmerkingen en tips worden meegenomen om het gebruik van het portaal verder te optimaliseren.

Meer informatie over het online zorgportaal vind je hier.