Onze visie

Onze visie

 

Wij kijken naar wat wél kan.

Middin gaat de verbinding aan met bijzondere mensen en communiceert met hen op ooghoogte. Middin ondersteunt met wat nodig is, om ze zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij. Ongeacht beperking of leeftijd. We zijn er, midden in de wijk, in de directe omgeving van de cliënt. We verstevigen en activeren netwerken. Want mensen hebben andere mensen nodig om tot hun recht te komen. Soms door het ‘gewone’ en ‘reguliere’ een beetje bij te buigen of soms door de bijzondere mensen en hun omgeving sterker te maken. Zodat ze sterk genoeg zijn om het ‘gewone’ en ‘reguliere’ een beetje meer bijzonder te maken.

Middin is een grote organisatie en biedt met circa 2.600 medewerkers ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis en activiteitencentra, in zeven regio’s van Zuid-Holland aan zo’n 4.400 cliënten met een verstandelijke beperking.