Paal & Perk

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Dreef 98
3075 HD Rotterdam
T 06-41563733

Adres
Dreef 98
3075 HD Rotterdam
T 06-41563733
Aan wie
Volwassenen
Type beperking
NAH, LVB, VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Fijne werksfeer in gezonde buitenlucht

  • Indien nodig wordt vervoer geregeld

  • Professionele begeleiding
Lekker buiten zijn, in een gezond dagritme en met veel gezelligheid je taken uitvoeren. Werken met begeleiding van Paal & Perk biedt mensen met een licht verstandelijk beperking veel positiefs. En hen niet alleen. Alle wijkbewoners en klanten genieten mee van alles wat groeit en bloeit dankzij deze tuinonderhoudsgroep. De achttien deelnemende cliënten en hun begeleiders onderhouden zo’n driehonderd tuinen in Rotterdam. Dat is fijn werk, waar je zelf ook een beetje van groeit.

Mensen laten groeien en bloeien

De 300 tuinen van woningbouwvereniging Havensteder en van Middin liggen er dankzij de cliënten en medewerkers van Paal & Perk Werken met begeleiding goed bij. Paal & Perk is een tuinonderhoudsgroep en biedt achttien mensen met een licht verstandelijke beperking werk voor maximaal vier dagen in de week.

De werkdag van de deelnemers van Paal & Perk start steevast in de kantine aan de Dreef 98 in Rotterdam - Vreewijk. Als het erg slecht weer is blijven de cliënten daar en houden zich met productiewerk bezig. Dat gebeurt niet vaak. Meestal kunnen ze meteen hun speciale Paal & Perk kleding aantrekken, het benodigde gereedschap uitzoeken en erop uit trekken om in de tuinen van woningbouwvereniging Havensteder of locaties van Middin te schoffelen, snoeien en andere voorkomende groenwerkzaamheden te verrichten.

samen werken
Lekker schoffelen, snoeien en andere werkzaamheden verrichten

Zorgplan met leerdoelen

De begeleiders van Paal & Perk weten natuurlijk van alles van het hoveniersvak, maar zijn ook agogisch onderlegd. Dat moet wel, want voor elk van de deelnemende cliënten is een apart zorgplan met leerdoelen opgesteld. Zo is werken bij Paal & Perk meer dan een fijne baan in de buitenlucht. Er is een mogelijkheid om door te groeien als je wilt en/of kunt, naar een betaalde baan bij een groenbedrijf of tuincentrum. Paal & Perk is vier dagen per week (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) geopend. Werkkleding en gereedschap worden door Paal & Perk verstrekt en zijn in bruikleen.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.