Poortwerk

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Berkelse Poort 37
2651 JX Lansingerland
T 010 514 88 49
E poortwerk@middin.nl

Adres
Berkelse Poort 37
2651 JX Lansingerland
T 010 514 88 49
E poortwerk@middin.nl
Aan wie
Volwassenen
Type beperking
NAH, LVB, VG, LG en ASS

Locatie kenmerken

  • Goed aanbod van industrieel werk

  • Houtafdeling

  • Positieve werksfeer
Werken in een uitdagende en beschutte omgeving: dat kan bij Poortwerk. Een werkplaats van Middin in de gemeente Lansingerland. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verrichten hier marktgericht werk dat aansluit bij hun mogelijkheden en interesses. Naast Poortwerk is er de mogelijkheid om werkervaring op te doen bij één van de begeleide werkplekken binnen de gemeente Lansingerland. Het is mogelijk om werkervaring op te doen bij verzorging- en verpleeghuizen, inloop- en ontmoetingscentra en ondernemers of bedrijven.

Een fijne leerwerkplek

Poortwerk is een werkplaats waar ruim 50 medewerkers productie- en inpakwerk verrichten voor verschillende externe opdrachtgevers. De werknemers worden zorgvuldig begeleid door professionals van Middin. Daardoor krijgt iedereen het soort werk wat bij hem of haar past.

Werknemers van Poortwerk

Poortwerk is gevestigd op het bedrijventerrein Berkelse Poort. Er werken ongeveer 50 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of met nietaangeboren hersenletsel, die allemaal een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Binnen Poortwerk worden ze zorgvuldig begeleid in het werk en in hun persoonlijke ontwikkeling. De bedoeling is dat zij door kunnen groeien op de participatieladder. Alle medewerkers wonen binnen een straal van 12 kilometer van Poortwerk. Medewerkers die niet zelfstandig kunnen reizen maken gebruik van een vervoersbedrijf.

werken

Divers werk

De medewerkers verrichten divers werk voor verschillende bedrijven. Een belangrijk onderdeel voor het werkaanbod is papier- en archiefvernietiging. Productiewerk bestaat uit verschillende werkzaamheden zoals inpakwerk, sorteerwerk, stickerwerk en montagewerk. Poortwerk heeft ook een kleine houtafdeling. De medewerkers leveren werk van goede kwaliteit.

Ik ga elke dag met plezier naar m’n werk

De begeleiding zorgt er voor dat de opdrachten haalbaar zijn en dat er een gezonde werkdruk is. Poortwerk werkt nauw samen met zorg- centra binnen de gemeente Lansingerland. Hierdoor zijn er mogelijkheden ontstaan om extern onder begeleiding diverse voorkomende werkzaamheden te verrichten.

Werken aan vaardigheden

Poortwerk is een leerwerkplek. Dit betekent dat er veel aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling. Middels een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt gewerkt aan competenties met als doel cliënten meer kans te geven op werk zodat zij optimaal zelfstandig kunnen participeren in de samenleving. Voor wie daaraan toe is, zijn er mogelijkheden om begeleid te werken. Daarbij kun je denken aan bedrijven, bij kwekerijen of bij de gemeente.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.