Privacy en cookies

 

 

Hoe gaat Middin om met jouw gegevens? (privacyverklaring)

Graag geven we aan hoe Middin jouw gegevens beschermt en gebruikt. Onze algemene uitgangspunten zijn dat alleen die gegevens worden verwerkt die nodig zijn, we vertrouwelijk omgaan met de gegevens en we ons houden aan wet- en regelgeving. Dit is belangrijk voor websitebezoekers en mensen die betrokken zijn bij Middin. Deze betrokkenheid kan volgen uit het feit dat:

 • je ondersteuning krijgt of wilt krijgen van Middin;
 • je bij onze organisatie (vrijwillig) werkt of wilt werken;
 • je op een andere manier betrokken bent bijvoorbeeld als leverancier, vertegenwoordiger van cliënten of een andere zakelijke relatie met Middin hebt.

Afhankelijk van of je websitebezoeker bent of betrokken bent bij de organisatie, verwerken we meer of minder gegevens. Binnen Middin is deze privacyverklaring het uitgangspunt voor ons privacybeleid.


Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn verdeeld in gewone en bijzondere persoonsgegevens:

 • Gewone persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd.
 • Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan aantasten. Zulke gegevens mogen alleen onder strenge voorwaarden worden verwerkt. We informeren de betrokkene welke (bijzondere) persoonsgegevens we met welk doel verwerken.
 • Tot de (bijzondere) persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, hebben alleen personen toegang die deze gegevens nodig hebben voor (de uitvoering van) hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan wet- en regelgeving. Deze personen hebben ten aanzien van de (bijzondere) persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht en een verklaring omtrent gedrag (VOG).
  We verwerken alleen die (bijzondere) persoonsgegevens voor het doel waarvoor we ze gevraagd hebben en informeren de betrokkene.


Wettelijke uitgangspunten

Om goede zorg te verlenen verwerkt Middin (bijzondere) persoonsgegevens. We verwerken alleen die gegevens met de volgende wettelijke uitgangspunten:

 • wettelijk verplichting;
 • toestemming door de betrokkene(n);
 • overeenkomst met de betrokkene;
 • van vitaal belang;
 • gerechtvaardigd belang (om taken uit te voeren in het kader van het doel van Middin).


Bewaartermijn

Middin bewaart de verzamelde (bijzondere) persoonsgegevens niet langer dan nodig is en wettelijk toegestaan is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.


Delen met derden

Middin verstrekt je gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de afspraken (overeenkomst) die met jou zijn gemaakt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Middin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Beveiliging

Middin neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met (bijzondere) persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn volgens de wettelijke richtlijnen en conform de HKZ certificering.


Rechten van betrokkenen

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw (bijzondere) persoonsgegevens:

 • Inzien;
 • Corrigeren of verwijderen van gegevens (tenzij de gegevens nodig zijn om de overeenkomst tussen jou en Middin uit te voeren of dat bewaren van de gegevens wettelijk bepaald is);
 • Bezwaar maken tegen de verwerking;
 • Intrekken van een gegeven toestemming.

Wil je gebruik maken van de bovenstaande rechten, dan kun je een afspraak maken met je contactpersoon binnen Middin. Het is belangrijk dat je je hierbij kunt legitimeren, zodat we weten dat de gegevens ook daadwerkelijk van jou zijn.


Website en Cookies

Middin gebruikt op haar site zowel technische, functionele als zogenoemde tracking cookies. Voor meer informatie over wat is toegestaan lees hier. Uitgangspunt is dat Middin alleen de technische en functionele cookies gebruikt op haar site, welke we wettelijk zonder toestemming mogen gebruiken. Ga je naar het gedeelte van de website waar we vacatures aanbieden, dan wordt je gevraagd om toestemming voor het plaatsen van tracking-cookies. Middin maakt ook gebruik van social media: Linked-in, Facebook, Twitter en Instagram. Als jezelf een account hebt bij een of meerdere van deze social mediapagina’s, dan kan het zijn dat zij je volgen op onze website. Dit heeft te maken met het feit dat jij akkoord bent gegaan met hun privacy-voorwaarden.

Vragen, opmerkingen of klachten

Middin heeft een onafhankelijke functionaris van de gegevensbescherming. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over privacy, neem dan contact op via PrivacyOfficer@Middin.nl.


Wijzigingen

Middin kan deze privacyverklaring wijzigen in verband met ontwikkelingen zoals nieuwe wet- en regelgeving. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Bij inhoudelijke wijzigingen informeren we direct de betrokkenen.

23 mei 2018, versie 1.0