Professionals

Middin gelooft in de eigen kracht van mensen. Elk mens kan binnen zijn mogelijkheden het leven leiden dat hij wenst en regie houden op zijn leven. Ongeacht beperking of achtergrond.

Verwijzers

De begeleiders en behandelaren van Middin bieden ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra. In onze werkwijze zoeken we voortdurend naar mogelijkheden. Zodat we altijd een passend antwoord vinden op de specifieke vraag van jouw cliënt. Middin is werkzaam in de provincie Zuid-Holland. 

  1. Wie ondersteunen wij?
  2. Alle Middin locaties

Financiers

Middin heeft jarenlange ervaring met kwetsbare burgers in de wijk. Dat zijn mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Maar ook burgers die al (lang) onder de vleugels van welzijn zijn en daar afhankelijk van lijken te blijven. En burgers die zorg mijden en/of niet opgepakt worden door andere zorgverleners, terwijl wel begeleiding nodig is, omdat ze overlast veroorzaken of in (ernstige) problemen komen.

  1. Gemeenten