Pubquiz over de online wereld brengt het gesprek tussen begeleiders en cliënten op gang

Delen op social media

Een pubquiz over de online wereld, die begeleiders en cliënten met een LVB samen kunnen spelen: dat is niet alleen leuk maar ook nog leerzaam voor iedereen. Op locatie Van Aalstlaan in Zoetermeer werd de pubquiz onder het genot van cola en pizza voor het eerst uitgeprobeerd door 11 bewoners. De deelnemers waren zichtbaar gespannen, want wie zou als winnaar uit de strijd komen en de meeste vragen goed kunnen beantwoorden over thema’s als clickbait, phishing, nepnieuws, reclame, identiteitsfraude, YouTube en online pesten? Cliënten waren enthousiast: “Bedankt voor vanavond, het is heel lang geleden dat we zo’n gezellige avond hebben gehad.“
Pubquiz online gedrag van Aalstlaan

Gesprek op gang brengen

Naast dat het natuurlijk gewoon leuk is om een quiz te spelen, is het doel ook om het gesprek over online gedrag tussen begeleiders en (jong) volwassen cliënten met een LVB van Middin op gang te brengen. Veel begeleiders hebben hier namelijk wel behoefte aan, maar weten niet altijd goed hoe ze het gesprek moeten aanknopen of waar het dan over moet gaan. Het gevolg is dat het online leven van cliënten vaak onbesproken blijft of pas aandacht krijgt als het mis is gegaan online. Daarom ontwikkelden Middin en de Hogeschool Leiden een pubquiz waarmee ze twee doelen nastreven: cliënten op een leuke en laagdrempelige stimuleren na te denken en te praten over hun digitale leven, én daarnaast de begeleider aanknopingspunten bieden om in gesprek te gaan met cliënten over hun digitale leven.

Cliënten gaan praten over hun online leven

Nancy Poldner, begeleider op de Van Aalstlaan, Rogier de Groot, onderzoeker bij het lectoraat LVB en risicovol gedrag aan de hogeschool Leiden, en student Social Work Robin Plug van de Hogeschool Leiden organiseerden de pubquiz en zijn tevreden over het verloop van de avond. Nancy Poldner: “Deze eerste avond ontstonden er direct al leuke gesprekken, precies wat we wilden. Dus ik hoop dat veel meer locaties straks deze quiz gaan spelen, zodat begeleiders een idee krijgen van de online wereld van een client. De informatie die je tijdens de quiz avond ophaalt kan je gebruiken in de wekelijkse gesprekken met je cliënten. Zo maak je de verbinding en voorkom je eventuele problemen. We hopen dat begeleiders zo vroegtijdig kunnen ingrijpen als dat nodig is.”

Mascha en Robin spelen samen de pubquiz over online gedrag

Rogier de Groot: “Hoewel we nog wat dingen moeten verbeteren, kwam uit wat ik gehoopt had. Bewoners gingen praten over hun online leven. Hiermee kregen wij niet alleen meer zicht op een stukje van hun digitale kennis, maar ook op hoe ze daar in hun eigen leven mee omgaan. Zo ging een bewoner met mij in discussie over wat nu een goed wachtwoord was voor zijn online accounts. Hij had daar een duidelijke mening over en dat is mooi, want dan kun je het gesprek aanknopen en mogelijk iemand verder helpen. Dat moeten begeleiders dan ook wel kunnen, dus daar gaan we begeleiders in de toekomst ook in ondersteunen.”

Quiz voor iedereen openbaar

Op basis van de ervaringen die de initiatiefnemers hebben opgedaan wordt de pubquiz verder aangescherpt. Daarna stellen Middin en de Hogeschool Leiden de pubquiz online beschikbaar. Rogier de Groot: “Sommige vragen gaan we nog wat verder uitwerken en we gaan de website nog een slag toegankelijker maken voor zowel clienten als begeleiders. Daarnaast willen we een grotere database met vragen opbouwen zodat begeleiders in de toekomst zelf een quiz op maat samen kunnen stellen.”

Wie de quiz wil spelen, kan dat vanaf begin 2022 doen (de url volgt!). Rogier: “Je kunt dan in ieder geval instructiemateriaal vinden voor het opzetten van een quizavond, de quiz spelen via de webapp, goede antwoorden bespreken, en gebruik maken van de praktische tips die we begeleiders en deelnemers per vraag mee zullen geven. Leuk is ook dat we een leaderboard hebben ingebouwd zodat de prestaties van alle deelnemers zichtbaar blijven.”  

Willem is erg enthousiast en vult snel de antwoorden in.

Digitaal burgerschap vergroten

De ontwikkelde pubquiz is één van de resultaten van het samenwerkingsverband dat Middin heeft met de Hogeschool Leiden met als doel de professionals van Middin handelingsvaardiger te maken in het begeleiden van cliënten naar digitaal burgerschap. Met digitaal burgerschap bedoelen wij ‘het vertonen van bewust, respectvol en verantwoordelijk gedrag in de digitale wereld’. Middin en de Hogeschool Leiden ontwikkelen hiervoor proeftuinen, zoals de pubquiz en de eerder genoemde gameavond, in de hoop dat de resultaten daarvan leiden tot tools voor de begeleidingspraktijk. Zo kunnen begeleiders hun cliënten beter en gerichter ondersteunen in het gebruik van de online wereld en neemt het digitale burgerschap, en daarmee de kwaliteit van leven van cliënten, toe.

Meer weten over LVB en online gedrag?

Game-avond

Lees het verhaal over de game-avond tussen begeleiders en clienten op locatie Osloweg van Middin.

 

Podcast Studio LVB

Beluister de podcast Studio LVB van Middin over Online gedrag  en de rol van de begeleider daarbij.