Respijtzorg

Heb je een vraag?

Bel of mail met Klantcontact

 
 

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is heel ingrijpend. Niet alleen voor de betrokkene zelf, maar ook voor de naaste omgeving, zoals de partner of kinderen. Na de revalidatie keren de meeste mensen met NAH terug naar huis. Daar is vaak nog professionele hulp beschikbaar, maar familieleden nemen het grootste deel van de zorg en ondersteuning voor hun rekening. Ook als iemand met NAH niet meer thuis woont, is de belasting voor de mantelzorger groot.

Ook de mantelzorgers ondervinden vaak allerlei problemen. Zo lopen ze tegen veel onduidelijkheid en onbegrip aan. Ze weten niet direct hoe ernstig het letsel is en wat de langetermijngevolgen van NAH zijn. Daardoor leven mantelzorgers in onzekerheid. Ook moeten ze accepteren dat hun geliefde vaak onherkenbaar is veranderd en dat hun sociale netwerk verkleint. De kwaliteit van leven neemt af en het is bekend dat depressiviteit onder mantelzorgers hoog is.

Middin vindt het heel belangrijk om nauw samen te werken met mantelzorgers door hen optimaal te betrekken bij het opvangen van mensen met NAH. We willen naasten zo goed mogelijk informeren, zodat we een deel van de zorgen weg kunnen nemen. Een goede band met de mantelzorger draagt enorm bij aan de behandeling en het welzijn van mensen met NAH.