Schoolvervangend centrum

Heb je een vraag?

Neem contact op met Klantcontact

 

 

Kinderen die niet doorstromen naar onderwijs, kunnen zich verder ontwikkelen bij onze kinderdagcentra. Hier leert je kind veel vaardigheden onder begeleiding van hartelijke en deskundige medewerkers. Persoonlijke aandacht en zorg zijn hierbij vanzelfsprekend.

Kinderdienstencentrum Jip en Janneke

Kinderdagcentrum De Witte Vogel

Kinderdagcentrum Moskousingel

 

In de pubertijd krijgt je kind te maken met nieuwe ontwikkelingen, ander gedrag en het ontdekken van mogelijkheden. Om goed in te kunnen spelen op deze behoeften heeft Middin het Puber AC. Dit is een activiteitencentrum speciaal voor jongeren van 12 tot 20 jaar. De begeleiders en behandelaars op het centrum herkennen ontwikkelingen, stimuleren gewenst gedrag en ontmoedigen ongewenst gedrag. Ze reiken hiervoor duidelijke kaders aan.

Puber AC