Specialisten jeugdhulp in het onderwijs

Adres

Burgemeester Elselaan 171
2288 BH Rijswijk
T 070 372 12 34
E Klantcontact@middin.nl

Adres
Burgemeester Elselaan 171
2288 BH Rijswijk
T 070 372 12 34
E Klantcontact@middin.nl

Kenmerken

  • Individuele begeleiding in de eigen schoolomgeving
  • Gericht op voorkomen van problemen, huidige ontwikkeling en toekomst
  • Zorgvuldige afstemming met de school en ouders
Voor een kind met een beperking is leren of de aandacht erbij houden op school soms lastig. De specialisten jeugdhulp in het onderwijs kunnen helpen. We denken mee, geven advies en helpen het kind in de klas.

Kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel hebben vaak een ontwikkelingsachterstand. Hierdoor hebben ze meer hulp nodig om de lessen in de klas te volgen en tot leren te komen. Bij Middin werken specialisten jeugdhulp in het onderwijs. We kunnen kinderen helpen zodat onderwijs mogelijk blijft. De begeleider zit samen met het kind in de klas en kijkt mee, geeft advies aan de leerkracht als hier behoefte aan is en helpt het kind om de aandacht bij de opdrachten te houden. 

Doelen en handvatten

Samen met ouders en de leerkracht bespreken we waar de begeleider het kind bij helpt. We stellen doelen op die we samen met het kind oppakken. De begeleiding is meestal kortdurend. Daarna geven we de leerkracht handvatten mee zodat het kind ook zonder begeleiding op de school kan blijven. 

Heeft jouw kind hulp nodig op school?

We denken graag met je mee en kijken welke hulp past.

ambualnte begeleiding op school

Vormen van onderwijs

We helpen kinderen en jongeren tot 18 jaar op school, in de klas. We doen dit op:

  • regulier onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs);
  • speciaal basisonderwijs (SBO);
  • speciaal onderwijs (SO);
  • voortgezet speciaal onderwijs (VSO);
  • kinderdagverblijf;
  • peuterspeelzaal.