Stellenbosch

Wonen

Adres

Hoefkade 807
2525 HB Den Haag
T 070 445 06 66
E stellenbosch@middin.nl

Adres
Hoefkade 807
2525 HB Den Haag
T 070 445 06 66
E stellenbosch@middin.nl
Aan wie
Volwassenen
Type beperking
NAH, LVB, VG, LG en ASS

Locatie kenmerken

  • Op het trefpunt kunnen bewoners eten en allerlei activiteiten doen

  • Goed contact met andere bewoners van de flat

  • Hulp bij zelfstandig leren leven
In Stellenbosch, een flat op de Hoefkade, zijn verschillende een- en tweekamerappartementen voor cliënten van Middin. Jonge en oudere mensen met een verstandelijke beperking kunnen op afspraak ondersteuning aan huis krijgen. Er is ook een trefpunt in de flat. Daar kunnen cliënten eten en de was doen. Ze ontmoeten er andere bewoners, met wie ze bijvoorbeeld kunnen sjoelen, knutselen of gewoon een praatje maken.

Zelfstandig leren leven

De bewoners van de flat op de Hoefkade doen zoveel mogelijk zelf. De begeleiders op het trefpunt Stellenbosch zijn 24 uur per dag aanwezig om de bewoners een handje te helpen. Maar het uitgangspunt is: stap voor stap zelfstandig leren leven.

Er wonen mensen van verschillende leeftijden in de flat op de Hoefkade. De bewoners ontvangen ondersteuning bij het schoonhouden van hun appartement, administratie en andere individuele vragen. De ondersteuning is gericht op het zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. 

Zelfstandigheid is erg belangrijk op Stellenbosch
Begeleider Stellenbosch
Appartement Stellenbosch

Het plan

De bewoners krijgen ondersteuning aan huis, maar ze kunnen ook naar het trefpunt. Daar kunnen ze eten, de was doen of een kopje koffie of thee drinken. De bewoners gaan graag naar het trefpunt want er wordt ook van alles georganiseerd. Bingo bijvoorbeeld, of feesten op Sinterklaasavond en met Nieuwjaar. De begeleiders stimuleren de bewoners vaak om iets gezelligs te gaan doen. Zoals een potje sjoelen of een kaartspelletje. De bewoners hebben hun eigen plan, waarin staat wat hun dromen en wensen zijn. De begeleiders van het trefpunt houden hier rekening mee. 

Administratie

Zelfstandigheid is erg belangrijk op Stellenbosch. De ondersteuning is er helemaal op gericht de bewoners zoveel mogelijk zelf te laten doen. Zo leren ze de administratie te doen en zelf keuzes te maken. Ze doen ook het huishouden zoveel mogelijk zelf, maar krijgen daarbij natuurlijk wel hulp. Ook op het trefpunt zorgen de begeleiders ervoor dat de mensen bezig blijven. Het trefpunt is doordeweeks open van 8.00 uur tot 9.30 uur en van 16.00 uur tot 22.00 uur. In het weekend van 9.00 uur tot 22.00 uur.

Andere bewoners

De cliënten van Stellenbosch hebben goede ervaringen met de andere bewoners van de flat. Zo organiseren de bewoners jaarlijks een feest, waarbij de cliënten ook welkom zijn. Goede begeleiding, een leuk contact met alle buren: de cliënten zijn op weg naar zelfstandigheid, maar hoeven dat niet alleen te doen.

  • Ruimte voor ongeveer vijfentwintig mensen met een verstandelijke beperking
  • Ondersteuning op afspraak aan huis
  • Op het trefpunt kunnen bewoners eten en allerlei activiteiten doen
  • Goed contact met andere bewoners van de flat
  • Hulp bij zelfstandig leren leven

Financiering

Kosten

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.