Sterrenkrooshof 4, 7 en 8

Wonen

Adres

Sterrenkrooshof 7
2548 WK Den Haag
T 070 336 49 81 / 336 49 87
E sterrenkrooshof7@middin.nl

Adres
Sterrenkrooshof 7
2548 WK Den Haag
T 070 336 49 81 / 336 49 87
E sterrenkrooshof7@middin.nl
Aan wie
Jeugd
Type beperking
NaH, LVB, VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar met een (lichte) verstandelijke beperking

  • Gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen

  • Veilige omgeving met een voorspelbare dagindeling en speelmogelijkheden
Sterrenkrooshof is een hofje in de Haagse wijk Wateringse Veld. Rondom een veilige binnentuin zijn verschillende jeugdgroepen van Middin gevestigd. Bij Sterrenkrooshof 4, 7 en 8 wonen achtien kinderen, tussen 4 en 12 jaar, met uiteenlopende hulpvragen. Deze kinderen hebben op individueel gebied veel ondersteuning nodig. Belangrijk is dat zij zich veilig voelen binnen de groep en voldoende duidelijkheid en voorspelbaarheid ervaren. De drie verschillende groepen hebben ieder een woonkamer met keuken en alle kinderen hebben een eigen slaapkamer.

Ruimte voor spel en ontwikkeling

Het enthousiaste team van Sterrenkrooshof zorgt voor een warme en veilige omgeving. Aandacht, voorspelbaarheid en structuur vormen de basis voor een klimaat waarin ruimte is voor alle individuele leer- en ontwikkelingvragen. Samen met kinderen, ouders, netwerk en behandelaren worden plannen gemaakt en bijgesteld.

De kinderen van Sterrenkrooshof hebben veel ondersteuning nodig, op sociaalemotioneel gebied en op gebied van weerbaarheid. De begeleiders zijn consequent, geven structuur en bieden een veilige omgeving. De begeleiders zijn continu op zoek naar de behoeften en ontwikkeling van het kind en zijn dag en nacht aanwezig.

Sterrenkrooshof 4

De kinderen op nummer 4 hebben veel behoefte aan rust en een prikkelarme omgeving. Er is ruimte voor zes kinderen met een intensieve zorgvraag. De kinderen hebben een korte spanningsboog en daar is hun programma individueel op aangepast. Met een eigen keuken en woonkamer, voelt het als een thuis. De slaapkamers zijn ruim en bieden veel rust.

Sterrenkrooshof 7 en 8

De andere kant van het hofje biedt ruimte aan twaalf kinderen verdeeld over twee groepen. Evenals op nummer 4 is het programma bij Sterrenkrooshof 7 en 8 afhankelijk van de vraag van de kinderen. Over het algemeen kunnen deze kinderen meer aan en daar is de dagindeling op aangepast. Sterrenkrooshof 7 en 8 zijn met elkaar verbonden door middel van een tussendeur. Hier ligt ook een snoezelruimte, voor extra rust en ontspanning. De gezellige woonkamer met keuken geeft een fijne sfeer. De kinderen hebben een eigen slaapkamer.

Wat er op een dag gaat gebeuren, is zeer duidelijk voor de kinderen

Samen spelen

De kinderen hebben een individueel plan, dat samen met hun ouders en de begeleiders gemaakt wordt. Alle kinderen hebben een eigen dagprogramma, maar natuurlijk doen ze ook dingen samen. Overdag gaan ze naar school of naar het Kinderdagcentrum (KDC). Buiten schooltijd is tijd om te spelen, te sporten en uitstapjes te maken.

Visuele ondersteuning

Het moet helder zijn voor de kinderen wat er op een dag gaat gebeuren. De begeleiders werken daarom met 'pictoborden'. Aan de hand van duidelijke stappen krijgt het kind overzicht in de dag. Daarnaast gebruiken begeleiders en kinderen pictogrammen en/of gebaren in hun communicatie.

buiten

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.