Studio LVB

Hoe bieden we mensen met een licht verstandelijke beperking de juiste zorg en begeleiding zodat ze zich staande kunnen houden in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt? In Studio LVB delen medewerkers van Middin en de samenwerkingspartners hun ervaringen en kennis op dit gebied.

Wil je meer weten?

Ruim twee miljoen Nederlanders hebben een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij hebben een IQ tussen de 50 en 85. Ze kunnen niet meekomen in een maatschappij, die steeds ingewikkelder wordt, terwijl dit wel van hen wordt verwacht. Een deel van de groep mensen met een LVB heeft ook te maken met bijkomende problemen. Denk bijvoorbeeld aan agressie, drugs- en alcoholgebruik, schulden en criminaliteit. Dit leidt regelmatig tot overlast in de samenleving. Middin heeft veel ervaring in de zorg en begeleiding van mensen met een LVB. Meer over LVB