Terugblik leertraject forensische zorg

Delen op social media

Eerder dit jaar vonden de eerste drie bijeenkomsten plaats van het blended leertraject ‘Forensische zorg in de praktijk’. Dit is een speciaal leertraject op maat voor teams van Middin die met de LVB+ doelgroep werken. De bijeenkomsten zijn enthousiast ontvangen.

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg dat onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die een strafbaar feit heeft gepleegd. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden. Die van het strafrecht en die van de zorg. Bij Middin verstaan we onder forensische zorg: alle verstandelijke gehandicaptenzorg die wordt gegeven aan volwassenen in het kader van een strafrechtelijke titel of maatregel.

Deze cliënten hebben, naast een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), vaak veel bijkomende problemen, zoals gedrags-, verslavings- en psychische problemen. Hierdoor ontstaat er een intensieve zorg- en/of ondersteuningsvraag. Binnen Middin vallen deze mensen, vanuit het forensische kader, onder de LVB+ doelgroep. Werken met deze doelgroep is uitdagend en als begeleider kom je soms voor onverwachte en pittige situaties te staan. Het is daarom belangrijk dat de begeleiders die met deze doelgroep werken (de zogenaamde LVB+ teams) goed opgeleid zijn. Eerst volgen ze de opleidingen Doe-Durf-Leer en LifeWise en nu aansluitend het blended leertraject ‘Forensische zorg in de praktijk’.

Forensische scherpte een belangrijke eis

Julia Braun, coördinator forensische zorg bij Middin, ging de afgelopen maanden langs elk LVB+ team om aan te kondigen dat het traject van start zou gaan. Julia: “Er zijn nu vier teams geschoold. Dit zijn begeleiders van de Koperwerf, Lage Nieuwstraat, Hasebroekstraat en Neherkade.” Op de vraag waarom dit leertraject belangrijk is, antwoordt Julia: “Forensische scherpte is een belangrijke eis in het werken met forensische cliënten. Binnen Middin was hier nog geen opleidingstraject voor, om deze reden is dit leertraject ontwikkeld. Het is belangrijk dat begeleiders kennis hebben van doelen en voorwaarden forensische zorg, justitiële titels, risicotaxatie en –management en zicht hebben op de eigen rol in de (keten)zorg. Naast deze doelen is er nog een aantal opgesteld door de werkgroep. Het leertraject is blended omdat er gebruik wordt gemaakt van zowel een e-learning als een bijeenkomst.“

Forensisische zorg

Eerste reacties positief

Julia gaf de eerste bijeenkomsten zelf, samen met Marianne Huurman, zij is LVB leerbegeleider. De eerste reacties van de begeleiders zijn positief en enthousiast. Ellie ten Have, begeleider Lage Nieuwstraat: “Ik ben na de bijeenkomst vooral meer bewust van de noodzaak van de afspraken rondom de maatregelen opgelegd door de rechter en de samenwerking en verantwoordelijkheid van al de verschillende partijen.”

Sharlene Cornelia werkt als begeleider op locatie Lage Nieuwstraaat: “Wij waren als team verplicht om deze training te volgen i.v.m. werken met de LVB+ doelgroep. Heel veel dingen die in de cursus kwamen doen wij al op de locatie. Dus het was vooral verfrissing en hier en daar wat nieuwe informatie. De voorbereiding was wel ontzettend lang en voor vele collega's te moeilijk. Verder was de dag zelf heel leerzaam en makkelijk door te komen.”

Leertraject volgen

Elk team dat werkt met LVB+ cliënten is verplicht het leertraject te volgen nadat zij doe-durf-leer en LifeWise hebben gedaan. Eerst doe je de e-learnings en volg je de bijeenkomst van drie uur. Jouw zorgmanager geeft je als team op voor het leertraject. Mocht je nog niets hierover hebben gehoord, vraag dit dan zeker na bij je zorgmanager!

Wil jij meer weten over LVB en Forensische zorg?

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn een snelgroeiende groep kwetsbaren in onze samenleving. Of iemand een licht verstandelijke beperking heeft, is niet altijd direct zichtbaar. Wel kunnen er aanwijzingen zijn. Schulden, langdurige werkeloosheid, dakloos, het mijden van zorg, isolement, huiselijk geweld of overlast voor de omgeving. Dergelijke problemen zijn niet altijd het gevolg van onwil, maar kunnen ook worden veroorzaakt door onvermogen.

https://middin.nl/volwassenen-met-een-licht-verstandelijke-beperking en https://middin.nl/forensische-zorg-1