‘Tineke, jij moet nog met de hamer slaan’

Delen op social media

Op een maandagavond in januari mogen we meeluisteren met de lokale cliëntenraad (lcr) van locatie Hanrathstraat in Rotterdam. ‘Alles wat we hier bespreken, blijft bij ons. Dat spreken we met elkaar af.’

Kompas Magazine 2020

Dit interview is verschenen in Kompas Magazine 2020

LCR Hanrathstraat

Buiten is het donker en binnen in de huiskamer van de Hanrathstraat brandt licht boven een lange houten tafel. Er staat een grote doorzichtige bak op tafel met huisregels, pictobladen en een hamer. Allemaal nodig voor de eerste lcr-vergadering van het jaar. ‘Tineke, jij moet nog met de hamer slaan,’ zegt voorzitter Melissa, die het hameren heeft uitbesteed. Tineke veert op en geeft een klap met de hamer. ‘Zo, de zitting is geopend,’ zegt ze. ‘Carola is vanavond voor het eerst,’ vervolgt Melissa. ‘Wat kun je over jezelf vertellen?’ Carola praat zachtjes en lacht een beetje, als ze zegt dat haar hobby’s lezen, uitslapen en kleuren zijn. ‘Ik zal je direct de huisregels uitleggen,’ zegt Melissa. ‘We lachen elkaar niet uit, we luisteren naar elkaar en we zijn stil als iemand praat. We denken mee over alles wat cliënten aangaan. En als je een idee hebt, dan kan je dit in de ideeënbus gooien. Dan komt het vanzelf op de agenda.’

Soms worden mensen gepest en daar word ik verdrietig van

De vergadering begint

De lcr van de Hanrathstraat heeft tijdelijk geen ondersteuner die helpt bij de voorbereiding van de vergadering. Gert Jan van Bergen-Bravenboer, zorgmanager van de locatie, neemt deze taak vanavond over. Melissa vraagt hem of hij agendapunten heeft. ‘Het is jullie overleg,’ zegt Gert Jan. ‘Eerst jullie punten en daarna komen mijn onderwerpen.’ Melissa zoekt op haar iPad naar het verslag van de vorige lcr. Die was in december 2019, want door corona gingen alle vergaderingen in 2020 niet door, net als het etentje. ‘Als corona achter de rug is,’ zegt ze terwijl ze opspringt, ‘dan is het inhalen van dat etentje het eerste dat we doen!’

Eerste agendapunt

Melissa duikt weer in haar iPad en zegt dat het eerste agendapunt ‘roken’ is. Ze licht het direct ook maar toe: ‘Afspraak is dat roken buiten gebeurt en dat de peuken in een asbak gaan. Alleen als het regent, mogen bewoners in het rookhok. Ik zie zo vaak dat er peuken op de grond liggen. We zijn geen zwervers, ruim het op.’ ‘Wat zou je hieraan willen doen?’ vraagt Gert Jan. Melissa is vastbesloten en vindt dat – als het zo doorgaat - het rookhok weg moet. Tineke houdt de hamer omhoog en wacht op haar moment. Dan steekt Marian haar hand op. ‘Ik weet dat een bewoner in haar appartement rookt,’ zegt ze. ‘Goed dat jullie dit benoemen,’ zegt Gert Jan. ‘We bespreken deze punten met de andere bewoners en in de teamvergadering.’

De lcr stemt

Dan slaat de stemming om. ‘Soms,’ zegt Marian, ‘worden mensen zwart gemaakt of gepest.’ Melissa zegt dat er zelfs leugens worden verspreid. ‘Dat is vervelend en een lastig punt,’  zegt Gert Jan. ‘Watkunnen we eraan doen?’ ‘Ik krijg er hoofdpijn van en word er verdrietig van,’ roept Melissa, terwijl ze haar handen op elkaar drukt. Gert Jan vertelt dat hij misschien een oplossing heeft. ‘We kunnen een training volgen hoe we om kunnen gaan met pestgedrag. Willen we dit?’ ‘Ja, dat vind ik een goed idee,’ zegt Melissa direct. ‘Maar daar moeten we over stemmen.’ Ze steekt haar hand op en vraagt wie het hiermee eens is. De andere handen gaan ook de lucht in. ‘Het voorstel is aangenomen,’ besluit Melissa. ‘Namens alle cliënten.’

Mede- zeggenschap

Wil je meer weten over medenzeggenschap bij Middin?

LCR

En dan is er nog de vaccinatie

Carola schudt haar hoofd. ‘Ik heb de zenuwen voor de coronaprik.’ Gert Jan vertelt dat Middin begonnen is met de vaccinatie van cliënten. ’Zodra bekend is wanneer jullie aan de beurt zijn, laat ik het weten.’ Melissa begint te lachen. ‘Als corona voorbij is, kunnen we weer sporten.’ Marian steekt haar vinger op. ‘Ik zit op korfbal,’ zegt ze. ‘En mis dat echt.’

Folder Wet zorg en dwang

‘En dan heb ik nog een agendapunt over de folder Wet zorg en dwang,’ vervolgt Gert Jan. Hij legt uit dat de Wet zorg en dwang (Wzd) op locatie Hanranthstraat niet vaak wordt toegepast, maar op andere locaties als het nodig is wel. ‘Daar moeten bijvoorbeeld deuren dicht blijven, ter bescherming van de bewoners. De begeleiders gaan de folder met jullie doornemen. Marijke Mulder, cliëntvertrouwenspersoon, wil langskomen en met de cliëntenraad over de Wzd spreken. Iedereen mee eens?’ De leden stemmen in. Melissa is eerst stil, en begint dan toch te praten. ‘Ik had eerst pillen omdat ik weleens druk ben, maar die wil ik niet nemen want ik vind ze niet fijn. Dat is besproken met mijn dokter en nu hoef ik ze niet te nemen.’ ‘Ook dat is Wet zorg en dwang,’ zegt Gert Jan. ‘Dat je je eigen keuzes mag maken, zolang deze veilig zijn voor jou en je omgeving.’

Zitting is gesloten

Na drie kwartier vraagt Gert Jan of alle punten zijn besproken. Volgens Melissa wel. ‘Dit is de eerste lcr van 2021 en ik wil jullie een schouderklopje geven,’ zegt de voorzitter, terwijl ze de leden nog één keer aankijkt voor de rondvraag. ‘Het is prettig en fijn om bij deze lcr te zitten. Geen vragen? Oké Tineke,’ zegt Melissa. ‘Je mag weer met de hamer slaan.’

Lokale medezeggenschap bij Middin

Medezeggenschap op alle locaties

In 2020 heeft Middin – door nieuwe wetgeving – een start gemaakt met het versterken van medezeggenschap op alle locaties. We hebben cliënten en medewerkers gevraagd hoe zij denken dat we lokale medezeggenschap moeten organiseren. De centrale cliëntenraad heeft een externe adviseur ingeschakeld die de raad ondersteunt - zodat zij de nieuwe wet goed begrijpt - en heeft waardevolle adviezen gegeven. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken en de nieuwe wet hebben we ons beleid op lokale medezeggenschap veranderd.

 

Laagdrempelige inspraak voor cliënten

De belangrijkste pijler is het organiseren van (laagdrempelige) inspraak voor cliënten. Inspraak gaat om onderwerpen die van grote invloed zijn op het dagelijks leven van cliënten. Inspraak vindt zo vroeg mogelijk plaats en zien we als een continue dialoog tussen cliënten en zorgmanager.

Daarnaast organiseren we een lokale cliëntenraad. Tenzij cliënten aangeven hier geen behoefte aan te hebben omdat zij inspraak voldoende vinden. Cliënten en/of naasten kunnen door medezeggenschap meebeslissen over belangrijke veranderingen en wijzigingen zoals bijvoorbeeld een verhuizing.

Voor leidinggevenden en begeleiders hebben we workshops georganiseerd. Eind 2020 hebben zorgmanagers in de regio’s gesproken over het geven van een nieuwe impuls aan lokale medezeggenschap.