Trefpunt Berlage

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Berlagestraat 41
3067 CB Rotterdam
T 06 3986 3820
E berlage@middin.nl

Adres
Berlagestraat 41
3067 CB Rotterdam
T 06 3986 3820
E berlage@middin.nl
Aan wie
Jeugd, Volwassenen en Ouderen
Type beperking
NAH, LVB, VG, LG, LG+ en ASS

Locatie kenmerken

  • Persoonlijke ontwikkeling en plezier in de werkzaamheden voor de cliënt staan voorop.

  • Wijkgericht en aansluitend op de kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt

  • Vier dagen per week open, later mogelijk meer
Bij Trefpunt Berlage vinden mensen met een beperking een levendige, kleinschalige plek om te werken en mee te doen aan allerlei activiteiten. De begeleiders gaan altijd uit van de kwaliteiten en wensen van de cliënten, waardoor ze voor iedereen een uitdagend en prettig dagprogramma kunnen aanbieden.

Een ruim pakket aan activiteiten op maat

Trefpunt Berlage biedt daginvuling op maat voor mensen met een (lichte) verstandelijke en/of een lichamelijke beperking of met niet-aangeboren hersenletsel. Wij dragen bij aan het verlenen van diensten voor en met de wijk. Dit kleinschalige activiteitencentrum in de rustige Rotterdamse wijk Het Lage Land biedt plaats aan maximaal zestien deelnemers. Mensen die interesse hebben om ook bij ons te komen, nodigen we uit voor een telefonisch of persoonlijk intakegesprek, zodat we samen kunnen bepalen of dit Trefpunt bij hun mogelijkheden en wensen past. De daginvulling wordt vier dagen per week angeboden op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Reeks van activiteiten

Trefpunt Berlage is bedoeld voor mensen die behulpzaam zijn, meedenken en het fijn vinden om dingen samen te doen in een kleine groep, met begeleiding of individueel. Er wordt gewerkt met een dagstructuur die flexibel wordt ingevuld. Daarnaast zijn er enkele vaste elementen, als creatieve activiteiten, bewegen, het dagelijks nieuws bespreken. Bewoners, begeleiders en vrijwilligers koken elke woensdag voor woonlocatie Hanrathstraat. Ook doet een groepje elke dag boodschappen voor de lunch, die gezamenlijk kan worden gegeten. 

Samen koken of tuinieren

De begeleiding gaat uit van de kwaliteiten,wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Ze bieden een pakket aan activiteiten op maat en organiseren verschillende activiteiten, bijvoorbeeld een uitstapje in de stad. Bewoners die van tuinieren houden, kunnen terecht in de tuin van locatie Hanrathstraat en het Huis van de wijk. Daarnaast zijn er samenwerkingsprojecten gestart in de wijk; het is mogelijk om aan activiteiten deel te nemen bij ontmoetingscentrum Het Palet en om mee te werken bij een basisschool in de wijk. Bij het verzorgingshuis gaat een groepje bewoners en begeleiders er elke week papier halen, koffie schenken of andere activiteiten doen. Trefpunt Berlage is een plek waar de deelnemers tot hun recht komen!

Samen koken voor en met de bewoners
Mevrouw in de keuken aan het koken

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je zorg aan huis nodig hebt, wordt betaald via de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de Jeugdwet. De Wmo is er voor mensen die niet meer op (volledig) eigen kracht hun leven kunnen leiden. De Jeugdwet is er voor ouders die hulp nodig hebben bij de verzorging en/of opvoeding van hun kinderen. Je kunt bij de gemeente terecht voor het aanvragen van financiering van deze zorg, bijvoorbeeld voor Den Haag en Rotterdam.