Verpleeghuis Rubroek verder onder vlag Laurens

Delen op social media

Verpleeghuis Rubroek maakt vanaf 1 januari 2021 onderdeel uit van ouderenzorg- organisatie Laurens. De bestuurders van Laurens en Middin tekenden hiervoor op 17 december een officiële overdrachtsovereenkomst. Onder de overdracht vallen ook Zorg aan Huis, de dag -verzorging ouderen en de lokale vervoersdienst van Middin. Alle medewerkers verhuizen ook mee naar Laurens. De overdracht van de reguliere ouderenzorg van Middin aan Laurens is hiermee een feit.

Gespecialiseerd in ouderenzorg

Rubroek is de enige locatie waar Middin ouderenzorg biedt. Vanuit Rubroek wordt ook aan ouderen in de aangrenzende serviceflat en omliggende wijken thuiszorg en wijkverpleging geboden. Reden voor Middin om de reguliere ouderenzorg per 1 januari aan Laurens over te dragen ligt in het feit dat deze zorg steeds intensiever en complexer wordt. Middin is van mening dat deze specifieke zorg in de toekomst beter kan worden uitgevoerd door een organisatie die is gespecialiseerd in ouderenzorg. Middin is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een beperking.

Goedkeuring

Middin en Laurens hebben het afgelopen half jaar meerdere stappen doorlopen om de overdracht mogelijk te maken. Na het ondertekenen van de intentieverklaring eind juli 2020 is verder onderzoek verricht naar de haalbaarheid hiervan. De uitkomst was positief. Nu ook de externe toezichthouders hun goedkeuring hebben gegeven, kan de overdracht per 1 januari 2021 plaatsvinden.