‘Vertrouwen geven is belangrijk’

Delen op social media

Mensen met een licht verstandelijke beperking groeien met de juiste begeleiding. LifeWise helpt bij die groei, na het leggen van een stabiele basis. ‘Complimenten zijn soms moeilijk om te geloven.’

Kompas Magazine 2020

Het complete artikel is verschenen in Kompas Magazine 2020

Marcel heeft steeds minder hulp nodig. In een paar jaar tijd heeft hij zijn leven goed op de rit gekregen. Hij heeft werk, leeft gezonder en woont – met begeleiding op afstand, maar dichtbij waar nodig – in een eigen appartement. ‘Ook als ik soms een verkeerde keuze maak, blijven begeleiders achter mij staan,’ zegt Marcel. ‘Mijn gevoelens kan ik uiten in het zingen van raps. Daardoor voel ik mij veel minder boos.’


Nicky Verkaik, persoonlijk begeleider, vertelt hoe zij bij de begeleiding van Marcel de methode LifeWise inzet: ‘Marcel heeft een licht verstandelijke beperking. Je kunt in zijn begeleiding goed de vier pijlers van LifeWise gebruiken. Toen hij op locatie Bovenveen kwam wonen, heb ik eerst ingezet op de pijlers ‘Verbinden’ en ‘Stabiliseren’. Nu kijken we steeds samen vanuit welke pijler hij begeleiding nodig heeft: waar staat hij nu en waar wil hij heen? Vertrouwen geven is belangrijk, dat doet iets met hem. Marcel weet goed wat hij wil.’

Ik ben blij dat Middin me nooit heeft losgelaten. Ik kreeg elke keer een nieuwe kans

LifeWise

Net als voor Marcel is het voor veel mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) soms lastig om in de maatschappij mee te komen. Zeker wanneer er naast deze beperking ook andere problemen zijn, zoals schulden, drugs- en alcoholgebruik, eenzaamheid en criminaliteit. Middin en Cordaan hebben hiervoor LifeWise ontwikkeld. LifeWise biedt begeleiders handvatten om mensen met een lvb te helpen. ‘We helpen ze op weg naar een stabiel leven en een zinvolle daginvulling,’ zegt Daniëlle Dijs, projectleider LifeWise en coödinator lvb bij Middin. ‘Mensen ervaren minder stress en krijgen de hulp die ze nodig hebben. De begeleiders van Middin geven nooit op en laten een cliënt niet vallen als hij of zij een fout maakt.’

illustatie

Vooroplopen met kennis over expertise lvb

Ook de komende jaren wil Middin vooroplopen met onderscheidende en vernieuwende kennis om de zorg voor mensen met een lvb te verbeteren. We verdiepen en breiden onze kennis uit door (wetenschappelijk) onderzoek en innovaties. We werken hiervoor onder meer samen met het ‘lectoraat lvb en risicovol gedrag’ van de Hogeschool Leiden. De samenwerking start met een onderzoeksproject naar mensen met een lvb en online gedrag. Samen onderzoeken we waar begeleiders tegenaan lopen bij online gedrag en bedenken we oplossingen voor jongeren.

Op het gebied van innovatie hebben we in beeld welke ondersteuningsvragen er zijn bij mensen met een lvb en welke innovatieve hulpmiddelen hierbij passend zijn, zoals bijvoorbeeld beeldbellen. Er is veel in ontwikkeling op de markt en onze doelstelling is dat teams op een innovatieve wijze gaan begeleiden waarbij het normaal is om gebruik te maken van technologie. Voor 2021 bestaat de onderzoeksagenda uit drie thema’s: online gedrag met focus op het beleid van een zorgorganisatie, ethische dilemma’s rondom keuzevrijheid versus bescherming en zorg én signaleringsplannen en afwegingskader risicovol gedrag.

Lees meer op pagina 34 van het Kompas Magazine 2020.

Meer verhalen over cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB)

Het verhaal van Giovanni
Jobcoach per locatie zorgt voor focus op passend werk voor cliënt met een LVB
Meer weten over LifeWise

Middin en Cordaan hebben samen het methodisch kader ontwikkeld voor de begeleiding van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) met bijkomende complexe problematiek: LifeWise.