Voltaire

Wonen

Adres

Rousseaustraat 30
3076 HW Rotterdam
T 06 242 18 361
E voltaire@middin.nl

Adres
Rousseaustraat 30
3076 HW Rotterdam
T 06 242 18 361
E voltaire@middin.nl
Aan wie
Volwassenen
Type beperking
LVB, VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Eigen appartement met woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer

  • Trefpunt aan de Rousseaustraat is op loopafstand
In de Rotterdamse wijk Lombardijen ligt de locatie Voltaire. Een trefpunt met in de omgeving appartementen. In deze appartementen wonen cliënten met een licht verstandelijke beperking. De cliënten wonen zelfstandig maar worden hierbij begeleid. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van hun mogelijkheden voor het opbouwen van een eigen leven. Er is 24 uur begeleiding aanwezig waarop de bewoners kunnen terugvallen als dat nodig is. De begeleiders zijn overdag en ’s avonds aanwezig. ’s Nachts is er een slaapdienst.

Trefpunt biedt ondersteuning voor bewoners met eigen huis

In de Rotterdamse wijk Lombardijen ligt de locatie Voltaire. Een trefpunt met in de omgeving appartementen. In deze appartementen wonen cliënten met een licht verstandelijke beperking. De cliënten wonen zelfstandig maar krijgen hierbij ondersteuning als dat nodig is.

Het trefpunt aan de Rousseaustraat is op loopafstand van de appartementen. Cliënten kunnen gebruik maken van het trefpunt om gezamenlijk te eten, voor een praatje met andere cliënten of voor een georganiseerde activiteit. De appartementencomplexen aan de Voltairestraat en Molièreweg bestaan uit meerdere woningen waarvan er enkele van Middin zijn. De bewoners hebben ieder een eigen slaapkamer, woonkamer, keukentje en badkamer met daarin een toilet. In de appartementen wonen cliënten met een licht verstandelijke beperking. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van hun mogelijkheden voor het opbouwen van een eigen leven.

Appartement
Door individueel wonen steeds zelfstandiger worden

Er is 24 uur begeleiding aanwezig zodat de bewoners hierop kunnen terugvallen als dat nodig is. De begeleiders zijn overdag en ’s avonds aanwezig. ’s Nachts is er een slaapdienst. 

Eigen leven

De leeftijd van cliënten is vanaf 18 jaar. Er wonen vooral jongvolwassenen. Iedere cliënt heeft een ondersteuningsplan. Dit plan is afgestemd op de competenties en wensen van de cliënt. Doelen en afspraken worden samen met de cliënt gemaakt en beschreven in dit plan. Hierbij wordt ook gekeken naar de benodigde begeleiding vanuit hun (professionele) netwerk. De begeleiders helpen cliënten hun eigen leven vorm te geven zodat zij prettig en zelfstandig kunnen wonen.
Begeleidingsmomenten variëren van dagelijkse contactmomenten tot wekelijkse bezoeken in het appartement van de cliënt.

  • Voor cliënten met een licht verstandelijke beperking
  • Begeleiding in zelfstandig wonen op basis van ondersteuningsplan
  • Competentiegericht
  • Trefpunt beschikbaar

Maatwerk dankzij LifeWise

Voor de begeleiding van cliënten met een LVB gebruikt Middin het samen met collega-zorgaanbieder Cordaan ontwikkelde LifeWise. Dit methodische kader voor cliënten met een LVB en bijkomende complexe problematiek biedt begeleiders concrete handvatten om de zorg zo goed mogelijk vorm te geven. LifeWise geeft de hoofdlijnen van de werkwijze aan, met ruimte voor flexibiliteit in de toepassing. Zo krijgt elke cliënt maatwerk.

Financiering

Kosten

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.