Volwassenen met een lichamelijke beperking

Volwassenen met een lichamelijke beperking
Wie te maken heeft met een lichamelijke beperking ervaart dagelijks de gevolgen van die beperking. De impact ervan is echter voor ieder mens verschillend. Bij Middin bepalen cliënten zelf waarbij zij ondersteuning willen ontvangen. Of het nu gaat om ondersteuning bij dagelijkse bezigheden (ADL), het vinden van de juiste hulpmiddelen of passende ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied. Ons doel is cliënten te begeleiden bij het leren omgaan met hun beperking en hen er zo min mogelijk hinder van te laten ondervinden. We zoomen in op de mogelijkheden door de onmogelijkheden waar mogelijk te compenseren. Dat doen wij met praktische aanpassingen en op de cliënt afgestemde begeleiding.

Ondersteuning in het dagelijks leven

Middin wil aansluiten bij het leven van de cliënt. Onze ondersteuning is dan ook op heel veel plekken mogelijk. Niet alleen thuis en op het werk, maar ook tijdens vrijetijdsbesteding als sport of culturele activiteiten. Middin ondersteunt de cliënt daar waar dat nodig is. Ook de ondersteuning van de overige gezinsleden is van groot belang. Hen geven we handvatten om met de beperking om te gaan en om een stabiele omgeving te creëren.

  1. Ambulante ondersteuning individueel of in groepsverband
  2. Diagnostiek en behandeling

Werk en activiteiten

Middin vindt dat iedereen recht heeft op een zinvolle dagbesteding en, zo mogelijk, deelname aan de arbeidsmarkt. Dit zorgt voor een zinvolle en plezierige invulling van de dag, biedt sociale contacten en levert een bijdrage aan de maatschappij. In onze aanpak benaderen we het leven van de cliënt in het geheel. Werken, leren en/of een nuttige dagbesteding is daar een wezenlijk onderdeel van.

  1. Jobcoach / Middin voor Werk
  2. Leerwerkplekken
  3. Dagbesteding

Wonen

Bij Middin zijn we trots op de ruimte, moderne appartementen voor volwassenen met een lichamelijke beperking. Zij hebben hier letterlijk de ruimte om hun leven vorm te geven naar eigen wensen en mogelijkheden. Op een aantal locaties is gelegenheid om gedurende korte of langere tijd te logeren. Dit biedt hun afwisseling in het dagelijks leven. Ook kunnen zij ervaren hoe het is als zij meer zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld als zij hun vleugels willen uitslaan en het ouderlijk huis willen verlaten.

  1. Wonen

Heb je een vraag?

Neem contact op Klantcontact. Contact